CSR News Media - First Specialized Bulgarian CSR News Media

 

 

CSR News е първата специализирана медия за КСО новини, която има за цел да популяризира и утвърждава КСО като успешна инвестиция. Тук може да намерите информация за проекти, събития, добри практики, както и данни за осъществени социално отговорни политики и кампании от страна на българския бизнес.

 

„Световният съвет на бизнеса за устойчиво развитие" определя корпоративната социална отговорност като задължение на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие, трудовите отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото като цяло за подобряване качеството на живот.

Когато в трудни икономически времена компаниите могат да отделят средства за реализация на социални програми и проекти именно в тази насока, то значи че бизнесът им вече се позиционира на друго ниво и заслужава адмирации за действията им. Наша мисия е да отразяваме тези добри практики в зоната на CSR News.

Идеята на CSR News е корпоративната социална отговорност да бъде популяризирана, както и тази политика да бъде по-достъпна и позната за бизнеса и обществото. CSR Media показва възпитанието в КСО като един от елементите на гражданската отговорност.

 

До момента броят на публикациите, които по някакъв начин третират темата за КСО е незадоволителен и с редица ограничения в съдържанието. В най-разпространеното в България разбиране на концепцията липсва отразяване на социалната отговорност като цялостна стратегия. Ролята на CSR News е да популяризира термина "корпоративна социална отговорност", да публикува информация  за награди, свързани с КСО, за проведени конференции, издадени книги, осъществени добри практики, реализирани проекти, както и вляанието им върху общността.

Тук може да намерите съобщенията за отделни кампании, които често засягат компоненти от КСО – като системи за опазване на околната среда, увеличаване грижите за персонала или осигуряване на безопасни условия на труд, намаляване на замърсяването, рационалното използване на ресурсите, поощряването на развитието, насърчаването на социалното израстване на служителите, намаляването на бедността.

 

В световен мащаб се заражда един нов потребител. Той предпочита да купува от компании, които са отговорни към обществото и околната среда. Бизнесът трябва да е готов да посрещне новото предизвикателство, а корпоративната социална отговорност и платформата на CSR News са един от най-ефективните инструменти, които могат да му бъдат от полза.

 

Powered by Web Agency
 

CSR Видео