Kонкурс за картичка и плакат на тема "Социални предприятия в България. Купуваш и помагаш" ПДФ Печат Е-мейл
CSR за теб - Конкурси за теб
Петък, 06 Декември 2013 15:13, CSR News


Фондация „Помощ за благотворителността в България" обявява конкурс за идеен проект за картичка и плакат на тема "Социални предприятия в България. Купуваш и помагаш."


Участници

Поканени са всички творци, които имат интерес в сферите на графичния дизайн, графиката, илюстрацията, колажа и фотографията, без ограничения в начина на представяне на идеите.

Тема
Картичката и плакатът имат за цел да популяризират социалните предприятия – като идея и ползи. Върху двете визии е необходимо да стои надписът „Социални предприятия в България. Купуваш и помагаш."


Отличеният проект ще бъде отпечатан. Картичката ще бъде безплатно разпространявана в страната. Плакатът ще бъде закачан на заведения, магазини, предприятия, които са социални предприятия или продават стоки, произведение от социални предприятия.


Повече за социалните предприятия можете да научите в сайта: http://www.socialenterprise.bg


Технически изисквания
Всеки участник може да участва с максимум 2 проекта.
Всеки проект се състои задължително от двата елемента - картичка и плакат.
Картичката и плакатът могат да имат една и съща визия или две различни, но свързани визии.
Проектите за плакат трябва да бъдат изпратени във формат 1000 х 700 мм, PDF, резолюция 300 dpi, CMYK
Проектите за картичка трябва да бъдат изпратени във формат 114 x 162 мм, PDF, резолюция 300 dpi, CMYK
Проектите трябва да бъдат изпратени по електронна поща (e-mail).
To: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Subject: Konkurs
Важно: всяка кандидатура трябва да включва трите пълни имена на участника, адрес, телефон и e-mail.

Срокове
Кандидатстването за конкурса е в сила от 6 декември 2013 г.
Крайният срок за подаване на творбите е 3 февруари 2014 г.
Всички проекти ще бъдат публикувани в сайта http://www.socialenterprise.bg
Победителят ще бъде обявен на 28 февруари 2014 г.


Избор на проект
Изборът ще бъде направен на две стъпки:
1. жури ще избере 5 проекта – до 7 февруари 2014
2. гласуване на публиката за 1 от 5-те проекта - от 10 до 27 февруари 2014 г.


Награда
Авторът на избрания проект ще получи материална награда на стойност 500 лева.


Авторски права

Авторските права са притежание на твореца.
Участниците в конкурса могат да изпращат само творби, направени от тях самите и върху които имат авторски права. Организаторите не проверяват авторството и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. За автор ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който творбата е изпратена за конкурса. Творбите не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.


Изпращайки проект за участие в конкурса, участниците дават съгласието си организаторите да ги използват по следния начин: да ги отпечатват и разпространяват безплатно, да ги публикуват на хартия или в електронен формат, както и да бъдат използвани от други медии в публикации, свързани с темата, и с цел реклама и представяне на конкурса. Участникът освобождава организаторите на конкурса от всякакви претенции на трети лица, свързани с използване на творбата за промоционалните цели на конкурса, както и за публикация на промоционални и информационни материали, свързани с дейността на ФПББ.


Съхранение на лични данни
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.
Авторът дава съгласието си ФПББ да използват неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса и проекта.


Приемане на правилата на конкурса
С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.


Други

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат на конкретно решение от страна на организаторите.


Конкурсът се осъществява в рамките на проект „Партньорство за социални предприятия".
Проект „Партньорство за социални предприятия в България" се изпълнява от Фондация „Помощ за благотворителността в България" в партньорство с британската организация Social Enterprise Coalition UK, и с асоцииран партньор Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии" – Министерство на труда и социалната политика.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Powered by Web Agency

 

CSR Видео

За Теб

Стипендиантската програма на Фондация „Еврика“ се провежда за четиринадесета поредна година

За четиринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области:

Конкурси за теб | Фондация "Еврика"

Прочети..

Стани експерт „Връзки с обществеността“ във фондация Сийдър

Експерт „Връзки с обществеността“ (по заместване)   Фондация „Сийдър“ обявява свободно работно място по заместване за длъжността Експерт „Връзки с обществеността“ в централния си офис в гр. София. Търсим...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Присъедини се към екипа на Фондация „Сийдър“

Фондация „Сийдър“ обявява свободно постоянно работно място за длъжността Директор „Развитие“ в централния си офис в гр. София. Търсим енергичен, инициативен и отговорен човек, който:   Планира и управлява процеса...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Събития и Обучения

NOEVENTS