При даването на дефиниции за корпоративна отговорност внимание заслужава опитът на Арчи Б. Каръл, който обобщава: "CSR обхваща икономическите, етичните и подкрепящите (филантропските) очаквания, които обществото притежава спрямо компаниите в даден момент." Икономическата отговорност се изразява в реализирането на печалба, част, от която ще се вложи в реализирането на социлано значими проекти. Етична отговорност е да управляваш бизнеса си честно и открито, в полза на обществото. Подкрепящата (филантропска) отговорност означава да бъдеш социално отговорен гражданин и да действаш по посока реализиране на проекти, спомагащи за подобряване социалното положение в страната.

 

CSR Advisory ви дава възможността да се запознаете с методи и практики как да оптимизирате прилагането на подобен тип отговорности, как да намерите нови спонсори за проектите си и да научите различни механизми за извършването на социално отговорен бизнес. CSR Advisory под формата на семинари и консултации с водещи специалисти по маркетинг, мениджмънт, ПР експерти, журналисти, пряко обвързани с темата за корпоративната социална отговорност (КСО) и други.

 

Консултантите на CSR Advisory са хора, споделящи общи ценности и вярват, че стратегическото и устойчиво развитие на КСО в България има възможността да променя средата, в която живеем.

 

Визията ни за CSR Advisory е да получите шанса да участвате в тематични срещи, на които се обсъждат важни проблеми и перспективи пред развитието на КСО, да участвате в работни дискусии, които целят изясняване и изчистване имиджа на КСО, да получите информация за успешното прилагане на КСО на практика, да развивате нови умения, като участвате в отворени обучения, водени от доказани в областта си експерти.

 

CSR Advisory ще провежда обучения и консултации, свързани с корпоративната репутация, която е важен, но понякога подценяван компонент в бизнес развитието на компаниите. Компаниите, които осъзнават и отчитат необходимостта от поддържане на социално отговорна политика си изграждат положителна репутация, която се изчерпва само с добри намерения, няколко еднократни инициативи или случайни дарения, вместо с политика на постояннство и дългосрочно прилагане на социална ангажираност.

 

Специалистите на CSR Asvisory ще дават практически съвети за подобрение ефективността на КСО политиката в България, ще дават примери за ефективни методи за реализиране на КСО, ще се фокусират върху практически приложимите умения и знания, работа върху примери и казуси, споделяне на опит, както и дискусии.

 

Корпоративно отговорната политика е важна част от всеки успешен и устойчив бизнес. Социално отговорния бизнес не ограничава развитието на компанията, а напротив – това е „По-добрият начин за правене на бизнес”.

 

Корпоративната социална отговорност е инструментът, който помага на бизнеса да измери въздействието си върху обществото и околната среда с участието на всички заинтересовани лица и да прави реални подобрения в тези области.

 

Powered by Web Agency