CSR Bulgaria Business Yearbook

 

 

 

 

 

Корпоративната социална отговорност (КСО) е специфична за всяка компания, защото различните клиенти, партньори и заинтересовани групи от обществото имат своя идея за ценностие и принципите в поведението на една отговорна организация.


Много изследвания показват, че два пъти повече хора предпочитат да прочетат постиженията на една компания в издание, свъразно с КСО вместо като резултат от директна комуникация, рекламни кампании или редовни съобщения до медиите.

 

Когато се гради репутация на етична компания, действията са по-красноречиви от думите. Когато клиентите не могат да видят тези действия, те имат минимален или никакъв ефект върху техните възприятия, покупателна способност и лоялност.

 

CSR Book е годишно издание, чиято идеята е да представи осъществените отговорни дейности, които компании и оргазнизации са реализирали през годината, да популяризира добрите КСО практики, получени награди, участие в конкретни проекти, както и резултатите от тях.

 

В CSR Book ще има отредено място и за тенденциите за реализиране на бъдещи проекти и идеи, както и ще се включват интервюта с лидери от индустрията и КСО експерти, които да споделят бизнес модели за преобразуване на политиката на организациите, в социално отговорна.


В книгата ще бъде поместена информация относно какво това кое е най-важно, за да се реализира успешно една програма за КСО, както и как да се разшири вече съществуваща такава, така че да бъде максимално ефективна. Ще може да прочетете за перспективите, прилагането, елементите и ролята на КСО в бизнеса.

 

Всяка компания с дългосрочна политика за корпоративна социална отговорност трябва да е в непрекъснат диалог с обществото. Добрата репутация има нужда от доказателства, а в CSR Book ще бъдат поместени именно тези добри практики, спомагащи за нейното изграждане.

Powered by Web Agency