Каритас България е българска нестопанска организация, създадена през 1993г от Епископската конференция на католическата църква в България. Пълноправен член сме на световното семейство Каритас Интернационалис. Ние сме национална федерация от три отделни организации: Каритас Русе, Каритас София и Рождество Христово, които посредством своите структури в различни населени места на страната осъществяват социалната дейност на организацията. В своята ежедневна работа доброволните и платени сътрудници на нашите организации се срещат директно с бедните и уязвими хора. Това ни дава възможност добре да познаваме техните проблеми и нужди и да съсредоточим работата си в три основни направления: предоставяне на социални и здравни услуги и застъпнически действия.

Проекти и кампании на Каритас България

Социалните и здравни услуги, които Каритас предоставя са в подкрепа на: възрастни и болни хора; деца и младежи в риск; зависими от психо-активни вещества; самотни майки; търсещи убежище и бежанци; пострадали от бедствия.

Нашите услуги включват не само дейности за рехабилитация, интеграция и ресоциализация, но и дейности по превенция на изпадането в риск и уязвимо положение. Те са комплексни услуги, съобразени с различните потребности, включително и здравни на отделните групи от хора, с които работим. Затова ние ги разглеждаме като дейности, в които е интегриран и здравен и образователен компонент. С оглед на ефективната работа и осигуряване на достъп до услугите на най-уязвимите хора ние осъществяваме мобилна работа на терен като нашите екипи предоставят услуги в дома на потребителите, в квартала, на местата, на които те се събират. В ситуации на големи природни бедствия като наводнения и пожари мобилизираме нашата мрежа и оказваме подкрепа на тежко пострадалите хора за връщане към нормалния ритъм на живот. Предоставяме им вода, хранителни пакети, санитарни и хигиенни материали, строителни материали за възстановяване и ремонтиране на домовете им, покъщнина от първа необходимост.

Стъпвайки върху практическия ни опит ние планираме и осъществяваме застъпнически действия пред властите, за разработването и прилагането на устойчиви и ефективни социални политики, които да гарантират правата и достъпа на бедните и уязвими хора до социални, здравни и образователни услуги и които да доведат в дългосрочен план до подобряване качеството им на живот.

За повече информация посетете страницата ни: www.caritas-bg.org

Powered by Web Agency