https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Библиотека на играчките ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 26 Август 2013 16:19, Фондация за децата в риск по света


"Библиотека на играчките" е дългогодишен проект на Фондация за децата в риск по света (Worldwide Orphan’s Foundation (WWO) Чрез универсалната концепция на играта, WWO има за цел да предостави на всички деца в риск в България, за които се грижи, инструментариум за повишаване на познавателното, социалното и емоционалното развитие чрез създаването на проект “Библиотека на играчките”.


През месец септември ще заработи новата Библиотека на играчките в Търговище, в подкрепа на деца от предучилищна възраст и техните родители.

Библиотеките с играчки служат като "насочени към децата" центрове на общността; насърчавайки симбиозата в отношението между играта и човешките взаимоотношения в процеса на физическо, социално, емоционално и интелектуално развитие. Всички 13 библиотеки на играчките отговарят на изискванията за безопасност, на критериите за образование в общността, с цел да се гарантира правото на игра за всички деца. 

WWO партнира с компания Beleduc, която предостави част от необходимите играчки, чийто представител за България е "Пумпелина".

 

 

За Фондация за децата в риск по света

Worldwide Orphan’s Foundation изгражда партньорства в световен мащаб, за да се осигурят и разпрострат основните човешки права за най-уязвимите деца в света. Worldwide Orphan’s Foundation изгражда мостове за удовлетворяване на социалните, емоционалните и образователни потребности на всяко дете, както и за тяхното най-добро здраве. В България, Worldwide Orphan’s Foundation (WWO) свързва жени от местната общност с деца в риск, осигурявайки грижовни, близки и индивидуализирани отношения за укрепването на физическия, емоционалния растеж, както и тяхното развитие. 

WWO има за цел да задълбочи този ангажимент към ранното детско развитие, като в същото време осигури и защитата на човешките права на всички останали деца: Член 31 от Конвенцията на ООН за правата на детето, "признава правото на детето на отдих и почивка, на участие в игри и развлекателни дейности, подходящи за възрастта на детето и на свободно участие в културния живот и изкуствата."

Конвенцията на Обединените нации за правата на детето служи като универсално ръководство за правозащитни организации, независимо от тяхната визия или мисия. Петдесет и четири члена, определени от Конвенцията през 1989 г., конкретизират основните човешки права във възрастта под осемнадесет години. Различията се обединят в стандарти за 2,4 милиарда световна популация на децата чрез ръководните принципи за недопускане на дискриминация, преданост към най-добрия интерес на детето, правото на живот, оцеляване и развитие, както и зачитане на мнението на детето (Конвенция на ООН за правата на детето).



Powered by Web Agency