Фондация за децата в риск по света е българска неправителствена организация, част от Worldwide Orphans Foundation.

 

Мисията на Фондация за децата в риск по света е да промени живота на децата, лишени от родителска грижа, като ги изведе от анонимност, като им помогне да се превърнат в здрави, независими и продуктивни членове на своята общност и на света.

Целта на организацията е подпомагане на децата в риск, чрез насърчаване на социалната им интеграция и личностна реализация, подобряване на условията на живот на децата в риск; обучаване на здравни специалисти и обществеността по проблеми, свързани с деца в риск; оказване на подкрепа и осъществяване на сътрудничество с обществени институции и други организации, имащи цели, като тези на Фондацията.

Понастоящем WWO изпълнява проекти в 5 страни – България, Виетнам, Етиопия, Сърбия и Хаити. През 2013 подпомогнатите са 75 000 деца и възрастни. В България WWO работи от 2004г. по различни социални проекти, а през  2009г. бе регистрирана неправителствена организация в обществена полза „Фондация за децата в риск по света”, лицензирана за социална работа с деца. WWO работи по социални програми, насочени към ранното детско развитие като изгражда капацитет в специалисти и хора, грижещи се за развитието на децата.

 

Индивидуалната подкрепа


Повече от 22 на сто от населението на България живее под линията на бедността, като по- голямата част са безработни или пенсионери. WWO осигурява възнаграждение на 112 пенсионирани жени от местната общност, които работят индивидуално с деца в 11 институции в страната. Нашата подкрепа осигурява допълнителни доходи за тези жени (които ние наричаме “баби”), като насърчава доверието и осигурява привързаност на 220 деца, за които полагаме грижи.

Библиотека на играчките

„Библиотека на играчките” на WWO представлява ресурс за децата , за да се превърнат в активни участници в своята собствена среда чрез играта. WWO в България изгради до днес „Библиотеки на играчките” в 11 институции за деца на възраст от 0 до 7 години и един център в общността, който работи с деца със специални потребности. „Библиотеките на играчките” предоставят възможност на полагащите грижи да подкрепят детското развитие чрез целенасочена игра.


BAYLEY III Психологически тест

WWO осигури превод на теста на Pearson, наречен „Скала за бебета и деца Бейли,” трето издание (Bayley-III) на български език. Фондацията обучава психолози и други специалисти, работещи с деца в институции и с деца със специални потребности, за да прилагат теста и да откриват забавяне в развитието при деца на възраст от 1 до 42 месеца. Резултатите от психологическия тест „Бейли-III” ще осигурят на децата ранна интервенция в областта, в която се нуждаят.

Музика в действие

Програмата на WWO „Музика в действие” предоставя възможности за ангажиране на децата и полагащите грижи в музикалния и танцов свят по вълнуващ начин. Програмата на WWO „Музика в действие” предоставя четири CD-та, референтни карти, детски парашут и различни инструменти. Фондацията осигурява обучение на полагащите грижи за правилното прилагане на програмата, с цел максимална полза за детското развитие.

Работа в общността

Българското правителство разработва система от социални услуги, които целят ре- интергирането в семействата и превенция на изоставянето. След закриването на институциите ще бъдат разкрити центрове в общността и програми за дневна грижа с медицински специалисти, групови занимания за деца и специални програми. WWO е в процес на прилагане на нашите модели с високи постижения в грижата за децата без родители и за детското развитие, към новата система от социални услуги. През 2012 WWO разкри „Библиотека на играчките” в център от общността, който работи с деца със специални потребности и техните родители. Моделът „Библиотека на играчките” включва програма за обучение и практически насоки за родителите от местната общност /някои от тях са безработни, пенсионирани и дори „баби” по проекта/, за да се превърнат в ресурс за своята общност в предоставянето на грижа, подкрепа в играта и детското развитие.

 

Повече информация на http://wwfvcbg.ngobg.info/ и http://www.wwo.org

Powered by Web Agency