Фондация

Фондация „За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, наследник на британските организации "Европейски детски тръст" и "Християнски детски фонд". Двете хуманитарни организации работят у нас от 1992 г., като започват дейността си в България с подпомагането на бедни и многодетни семейства. През 2002 г. в България се отбеляза сливането на двете организации и формирането на организация “ВсякоДете”. През 2007 година, водена от изтеглянето на „ВсякоДете” поради присъединяването на страната към ЕС, организацията приема името „За Нашите Деца”.

 

Фондацията работи на територията на София и Пловдив в Център за обществена подкрепа в София и Националния център по превенция на изоставянето. Тя разполага с екип от професионалисти и социални работници, които от години дават необходимите грижи за децата, останали без семейства.

„За Нашите Деца” се управлява от Настоятелство с трима члена – Максим Бехар, Златка Михова и Пламен Димитров. Организацията има и Консултативен съвет, в който членуват известни личности от различни сектори на обществения живот.

Дейността на организацията се подкрепя от широк кръг професионални общности, представители на медиите и бизнеса. 

Постижения:

Въвеждането на приемната грижа - през 1997 година екипът им за първи път в страната въвежда приемната грижа, която става национален приоритет. Въвеждането на услуги за подкрепа на семейството – реинтеграция, превенция и приемна грижа, са в следствие на Семейната програма на организацията, която по това време се изпълнява във Велинград, Пловдив и Хасково.

Малкият групов дом от семеен тип за деца - През 2004 година екипът на организацията въвежда модела на "малкия групов дом за грижа за деца", който е разпознат като работещ и е регламентиран в законодателството.

• В последните 3 години екипът на организацията предотвратява изоставянето на близо 400 бебета и деца до три години в социален дом.

От началото на 2010 г. до края на август фондацията е работила по случите на 161 деца. От тях 103 са новородени и подкрепата към семействата започва още в родилното отделение, за да не постъпят децата в институция. 131 от децата са останали с родителите си, а 29 са настанени в дом поради невъзможност на семействата да полагат грижи за тях.

 

За повече информация можете да посетите сайта на фондацията: www.detebg.org

Powered by Web Agency