https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Близо 90 000 дръвчета залесени в четири природни парка по проект ЛАЙФ + ПДФ Печат Е-мейл
Новини - Околна среда и Екология
Петък, 27 Юли 2012 16:47, WWF

 


Близо 90 000 дръвчета са засадени по време на пролетното залесяване в четири природни парка: Врачански Балкан, Българка, Сините Камъни и Витоша. Те са изцяло местни видове, а целта е възстановяване на горските местообитания в природните паркове, които са защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.


Пролетното залесяване се извършва в рамките на проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в десет защитени зони в българските гори”. Той се реализира от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), десет природни парка, структури на агенцията и WWF. 

Тази година на територията на Природен парк Врачански Балкан бяха залесени 2 500 броя фиданки от вида черна топола и бяла върба на площ от 23 дка на територията на Държавно горско стопанство – Мездра. Фиданките са осигурени от Тополово стопанство - Пазарджик. Чрез залесяването с тези видове се цели възстановяване на крайречните гори в региона. До края на годината предстои да бъдат извършени три отглеждания с цел осигуряване на по-висок процент прихващане на фиданките. През следващата година ще бъдат залесени още 330 фиданки от вида черна елша.

На обща площ от 106 дка в Природен парк Българка бяха залесени 53 800 броя фиданки от видовете черна елша, върба и планински ясен. Целта е възстановяване на крайречни гори. За възстановяване на склоновите гори са използвани дървесните видове бук, зимен дъб, явор и сребролистна липа. През последните седмици вече се извърши първото отглеждане на новите насаждения, като до края на годината предстоят още две. 

В рамките на проекта, в Природен парк Сините камъни, върху площ от три декара в района на язовир Асеновец, са залесени 750 броя бели върби. Целта е възстановяване на крайречно местообитание, характерно за реки и влажни зони в южна България. Освен това, в местността Даулите тази година са залесени и 16 декара с 3 000 броя явор и 8 000 броя бук. По договор тази година трябва да се направят три отглеждания - през юни, юли и септември, като досега са реализирани първите две. 

На обща площ от около 100 дка на територията на Природен парк Витоша са залесени 19 722 броя клекови фиданки. Лесовъдските мероприятия са проведени от южната страна на парка, в землището на село Чуйпетлово. Целта е възстановяване на т. нар. мочурни гори. През есента на миналата година пак в този район бяха засадени 835 фиданки бяла върба, които са част от крайречните гори в южна България. 

Донор на проекта „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в десет защитени зони в българските гори е програма LIFE+, която е финансов инструмент за околна среда на Европейския съюз. 

Продължителността му е от януари 2010 г. до юни 2014 г. Общата стойност е 1 236 834 евро, в т.ч. 615 199 евро съфинансиране от ЕС. Очакваните резултати са премахване на чужди дървесни видове на обща площ от 76.5 хектара, възстановяване на 80 хектара природни местообитания чрез залесяване с местни видове и храсти и 1,4 хектара с характерни растителни видове. В проекта е заложено също така опазването на чувствителни местообитания чрез поставяне на специализирани съоръжения като огради, скари, мостчета и туристически кътове на обща площ от 240,6 хектара с цел ограничаване на човешкото въздействие. Предвидено е и почистване на площ от 97,5 хектара.     

Бенефициенти по проекта са Изпълнителната агенция по горите, WWF, дирекциите на Природни паркове Витоша, Българка, Врачански балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа, Шуменски плато, Семеконтролна станция – София и Тополово стопанство – Пазарджик.

 

Powered by Web Agency

 

CSR Видео

Най-четени статии

Новини България

Едно от най-мащабните събития за социални иновации ще се проведе в София на 26-27 ноември

На 26 и 27 ноември в Гранд Хотел София ще се проведе Международната конференция за социални иновации „Партньорство за промяна“. Тя ще предложи рядка възможност за среща на представители на...

Общество | CSR Events

Прочети..

Про-боно услугите в подкрепа на деца в риск - ефективна форма на корпоративна социална отговорност

"Корпоративната социална отговорност (КСО) става все по-припозната практика сред бизнеса в България. Тя засяга всеки един от нас, тъй като отразява основните ценности на обществото, в което живеем. КСО се...

Маркетинг обвързан с кауза | Фондация "За Нашите Деца"

Прочети..

Информационна среща: Образованието в уязвими общности – възможно

Информационна среща за партньорството си по проект „Ранно детско развитие в уязвими общности“ проведоха вчера в столицата „Фондация за социална промяна и включване“ и „Благотворителна фондация към Международен Женски Клуб-София“....

Общество | Фондация за социална промяна и включване

Прочети..