Фондация за социална промяна и включване (ФСПВ) е учредена в края на 2008 г. и провежда политика за социално включване и подкрепа на уязвими групи и общности в съответствие с нормативната уредба на страната. Нашите усилия са насочени към разчупване цикъла на бедност и маргинализация и възстановяване на достойнството и надеждата за по-добро бъдеще! ФСПВ е основен партньор на Тръсел Тръст, Великобритания (www.trusselltrust.org) в България. Основен приоритет в работата ни е създаването на мрежа от защитени/наблюдавани жилища за младежи, напускащи домове за деца на територията на страната.

 

От 2007-а година насам, Фондация за социална промяна и включване работи активно за социалното развитие и интеграция на  непривилегировани хора, групи и общности на територията на България. Усилията на фондацията са насочени към разчупване цикъла на бедност и маргинализация и възстановяване на достойнството и надеждата за по-добро бъдеще. ФСПВ е основен партньор на Трасъл Тръст, Великобритания (www.trusselltrust.org ) в България. Основен приоритет в работата на ФСПВ е създаването на мрежа от защитени/наблюдавани жилища за младежи, напускащи домове за деца на територията на страната.

 

Фондацията се развива с бързи темпове – броят на проектите нараства с всяка изминала година. Нараства и необходимостта от подкрепа на младежите, които, излизайки от домовете за деца, лишени от родителска грижа, са неподготвени за предизвикателствата на реалния живот. В настоящата социална и икономическа обстановка, нужда от подкрепа имат и много други хора в неравностойно положение, които, макар и вече достигнали зряла възраст, не успяват да се „впишат” в обществото.

 

ПРОЕКТИ НА ФОНДАЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ


ПРОГРАМА ДОМ ВЪЗМОЖНОСТ: мрежа от жилища от семеен тип за младежи, които напускат специализираните институции за деца, лишени от родителска грижа. Чрез Програмата, младите хора, уязвими към рискови поведения като въвличане в криминални мрежи,  просия, международен трафик и секс търговия, получават достъп до спокойна среда с възможности да завършат своето образование, да получат допълнителна квалификация и да започнат работа . До този момент, ФСПВ ръководи 5 такива жилища – в София, Русе, Габрово, Ботевград и Бургас. Благодарение на Програмата, много от тези младежи получават не просто подслон за период от 2 години, но и шанс за по-добър живот.

 

СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР ВЪЗМОЖНОСТ: Уменията на младежите от Програма „Дом Възможност” се развиват и в наскоро спечеления и вече стартирал проект – „Иновативен подход при съчетаването на социални услуги и предприемачество - Център "Възможност”. Социалният център отвори врати през месец Декември 2014г. в столицата, за да предостави подкрепа, консултантски услуги, възможности за социално предприемачество и др. на младежи, напуснали институции и хора в риск от бедност.

 

КАМПАНИИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:

• летен и зимен детски лагер „Синьо лято” за ученици в неравностойно положение;

• здравен проект „За по-добро бъдеще”, който предоставя специализирани медицински и социални услуги във високо рискови етнически общности на територията на Стара Загора;

• коледна кампания „Коледни подаръци” за деца, семейства и лица в риск (в домове за деца, маргинализирани общности, пенитенциарни заведения, бежански центрове и др.), за които светлия празник е само поредния студен зимен ден;

• дейности по насърчаване образованието на деца от семейства в риск и превенция на изоставяне в гр. Стара Загора;

 

Във всички сфери на своята дейност, ФСПВ се води от здрави принципи за уважение към всяка личност, съвместна работа с местни структури и доброволци, насърчаване на публично-частни партньорства и др.

За повече информация посетете страницата ФСПВ www.fscibulgaria.org или социалните профили на фондацията: Facebook (http://on.fb.me/1Fe3KBk ), Twitter (https://twitter.com/FSCI_Bulgaria ), Google Plus (http://bit.ly/1vvSmRe ), Yatoto (http://bit.ly/1uj0bIV ), Instagram (http://instagram.com/fsci_bulgaria ), LinkedIn (http://linkd.in/1v4zbbi ).

 

Фондация за социална промяна и включване благодари на партньорите си:

ABC Design & Communication Фондация Америка за България Botevgrad.com

Magniflex MetLife Motoroads

Sauber
Powered by Web Agency