Можете да разгледате "КСО Портфолио" профилите на:

 

 

Danone CSR Portfolio Profile
 Очаквайте Скоро!

 

CSR Bulgarian Portfolio Database

 

 

Европейският модел на корпоративната отговорност е съсредоточен в това бизнесът да оперира по обществено отговорен начин, както и да се правят солидни инвестиции в общностите. Този модел е устойчив, защото в него корпоративната отговорност се явява неотменна част от пътя към успеха.

 

В България броят на бизнес компаниите и нестопанските организации, които споделят принципа на корпоративната социална отговорност (КСО), нараства прогресивно. Все по-често в медиите могат да бъдат видяни новини за реализирани социално значими проекти, които са насочени към подобряване стандарта и качеството на живот на обществото и такива, които обхващат различни елементи от корпоративната отговорност, като:

Здраве и безопасност; Човешки права; Условия на труд; Защита на потребителя; Поддържане на околната среда; Етични бизнес практики и други.

 

 

Ролята на CSR Portfolio е да създава КСО профили на бизнес компаниите и ораганизациите от нестопанския сектор, в които ще бъдат включени основните им КСО дейности, цели, практики и политики, новини, корпоративната им история, сертификати, които притежават, постиженията им в сферата на КСО, реализирани социално значими проекти, настоящи проекти и проекти, в които са заявили бъдещо участие.


В CSR Portfolio ще може да намерите информация относно насоките, в които компаниите имат интерес да влагат ресурси, сферите на КСО, които подкрепят, както и актуална информация за добрите им практики. Ще ви запознаем с ценностите, които изповядва бизнеса и неправителствения сектор, къде се намират по отношение на устойчивото развитие в трите сфери: икономика, общество и околна среда и какво в колективната нагласа и бизнес практиката ги отличават от останалите.

 

Целта на CSR Portfolio е да ви представя проспериращите организации и компании в България, които благодарение на масовото въвеждането на КСО ориентирани и устойчиви политики изграждат добрия си имидж и репутация.

 

Powered by Web Agency