https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/752512solvay_sodi_csr_profile_cover.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/250647solvay_sodi_csr_profile_cover2.jpg

Солвей Соди е част от химическия сектор на СОЛВЕЙ, водещ световен производител на основни химически продукти като калцинирана сода, сода каустик, водороден прекис и специални химически продукти като флуорирани продукти, ултра-фини пълнители, барий и стронций с висока чистота (www.solvaychemicals.com).

Солвей Соди е част от групата СОЛВЕЙ - лидер в иновациите и устойчивите иновативни практики. Един от най-значимите проекти на СОЛВЕЙ е създаването на Solar Impulse (Солар Импулс), самолет проектиран да лети със слънчева енергия, без да използва гориво и да причинява вредни емисии. Solar Impulse е единственият “слънчев” самолет в света, като още от 2004 г. СОЛВЕЙ е водещ технологичен партньор и главен спонсор на проекта, и го подкрепя, предоставяйки опита на своите инженери с 11 продукта, с около 20 приложения и с общо над 6000 части.


Powered by Web Agency
 

История на компанията

Солвей Соди АД е едно от най-големите индустриални предприятия в България, с дълбоки корени и традиции във Варненска област от приватизацията му през 1997 г. Той е най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на СОЛВЕЙ с номинален капацитет от 1,5 милиона тона годишно, един от най-големите инвеститори в България, осигуряващ 1% от националния износ. Основни продукти на компанията са: Na2CO3 - калцинирана сода (лека и тежка) и NaHCO3 - сода бикарбонат. Нейни акционери са СОЛВЕЙ и ШИШЕДЖАМ. Филиали на Солвей Соди АД са Девен АД (топлоелектрическата централа в гр. Девня), Провадсол ЕАД (сондажи за разсол в Провадия), Девня Варовик АД (кариера за варовик в Девненската долина).

КСО Стратегия на Солвей Соди

Според принципите на нашата КСО стратегия ние работим в тясно сътрудничество с местните администрации за управление на съвместни проекти в областта на образованието, културата и здравеопазването. Активно подкрепяме социалните заведения, училища, университети и болници в региона.

Главна цел на политиката на Солвей Соди по околна среда е непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез:

  • контролирано управление на природните ресурси
  • ограничаване нивото на емисиите в атмосферата, водите, почвите
  • намаляване на отпадъците

Ценности на Solvay Sodi

Служителите са най-ценният капитал на дружеството. Директно заетите квалифицирани специалисти са 640, а служителите на подизпълнителите, работещи на територията на Солвей Соди и филиали са над 1000 души.

Солвей Соди има амбицията да бъде лидер в устойчивата химическа промишленост и да управлява дейността си в дух на добро сътрудничество с обществото, с грижа за околната среда, здравето и безопасността на служителите си.

Политика по качество, здраве, безопасност и околна среда на Солвей Соди и филиали

Политика

Сертификати на Солвей Соди

Една от поставените важни общи цели, насочени към устойчивото ни развитие, беше да внедрим и сертифицираме обща интегрирана система за управление на качество, здраве, безопасност и околна среда в Солвей Соди, Девен и Провадсол.

През ноември 2009 беше проведен и успешно приключен сертификационен одит на Интегрираната система за управление, включващ Солвей Соди, Девен и Провадсол. Това е удовлетворяващият краен резултат от много усилия, труд и отговорно отношение на целия персонал и доказателство за стремежа ни да постигнем нашите приоритети и цели в полза на акционерите, клиентите, хората, партньорите и обществото.

 

Награди на Solvay

Контакти

Събития на Solvay

NOEVENTS