https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Програма за подкрепа на семейството на SOS Детски селища България ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 07 Април 2011 12:11, SOS Детски селища България

 

В България има над 6700 деца и юноши, които живеят в институции поради невъзможността на родителите им да се грижат за тях. Значително по-голям е броят на децата в риск да загубят подкрепата на своите родители и да последват трагичната съдба на така наречените „деца от домовете”.

Програма за подкрепа на семейството на SOS Детски селища България датира от 2004 година. Тя е базирана на безспорния факт, че най-добрата и здравословна среда за отглеждането на всяко едно дете е неговото родно семейство.


Понастоящем Програмата се реализира чрез четири проекта „Подкрепа на семейството и превенция на изоставянето” в София (от 2007 г.), Габрово (от 2007 г.), Радомир (от 2008 г.) и Велико Търново (от 2008 г.), където SOS Детски селища България помага на деца в риск от изоставяне и техните семейства чрез центровете си за семейно консултиране и подкрепа.

На кого помагаме (целева група):

Над 550 деца в риск от изоставяне, обхванати в Центровете за семейно консултиране и подкрепа в София, Велико Търново, Радомир и Габрово, чиито семейства са в състояние на криза, обуславяща риска от изоставяне на децата.

Подкрепата е насочена към семейства, съставени от самотни родители, които са с нисък родителски капацитет, ниско образование, а някои от тях са неграмотни, без трудова заетост, с ниски доходи; млади самотни майки, многодетни семейства с повече от три деца, чиито доходи се формират предимно от социално подпомагане; трайно безработни родители; родители, които страдат от хронични заболявания или зависимости; семейства, които нямат постоянно място за живеене; семейства, които не могат да посрещнат образователните нужди на своите деца.

Какво правим за децата в риск от изоставяне и техните семейства:

Чрез центровете за семейно консултиране и подкрепа SOS Детски селища България предлага следните услуги, изхождайки от конкретната ситуация и водейки се от най-добрия интерес на децата:

  • директни услуги за посрещане на основни нужди на децата от храна, дрехи и медикаменти и др.,
  • подкрепа за посрещане на образователните нужди на децата;
  • психо-социална подкрепа на деца и родители чрез индивидуални и групови консултации;
  • подпомагане достъпа до държавна социална подкрепа;
  • консултации и подкрепа за намиране на работа;
  • подпомагане на достъпа до медицински услуги;
  • консултации за планиране на семейния бюджет;
  • подобряване на родителските умения;
  • психо-социална подкрепа за млади самотни майки, включително и по време на бременността.

 

Продължителността на подкрепата е различна за всяко дете и семейство, но като цяло е от 6 месеца до 1,5 години. Целта е да се помогне на семействата да преодолеят кризата и да постигнат относителна самостоятелност и стабилност, което да им позволи да задържат децата си и да полагат нужните, пълноценни грижи за тях.

Критични фактори, определящи риска от изоставяне:

Финансовата криза в България оказа сериозно влияние върху грижата за децата. Увеличи се рискът от изоставяне на деца, защото върху семействата въздействат много външни фактори с негативен ефект: родителите са трайно безработни, нямат собствено жилище, срещат сериозни затруднения при получаване на общински жилища. В общините, където се реализират четирите проекта за превенция на изоставянето, в началото на 2009 година са завишени таксите за ясла и детска градина. Това е причина голяма част от децата да отпаднат от образователните форми, заради невъзможност на родителите да заплащат таксите. Наблюдава се сериозен жилищен проблем на територията на тези общини. Голям процент от децата, обхванати в проектите, се отглеждат при лоши битови условия, което определя високата заболеваемост сред тях.

Резултатите:

В резултат на реализирането на Програмата за подкрепа на семейството намалява броя на децата, изведени от биологичните си семейства и настанени в институции; повишава се капацитетът на семействата в осигуряването на условия за физическото, интелектуалното и духовното израстване на техните деца; развиват се качествени социални услуги за подкрепа на деца и семейства в риск; развива се сътрудничеството между общинските структури за закрила на детето и неправителствени организации, предоставящи алтернативни социални услуги в общността.

Откъде започнахме?

През 2007-ма година, когато функционират само два центъра за семейно консултиране и подкрепа (в София и Габрово) помощта на SOS Детски селища България е обхванала 173 деца в риск в 97 семейства.

През 2008-ма година чрез проектите за подкрепа на семейството и превенция на изоставянето са подпомогнати общо 552 деца и 376 родители от 290 семейства.

През 2009-та година Програмата за подкрепа на семейството е оказала подкрепа и консултиране с цел отглеждане на децата в родната им семейна среда на общо 753 деца и 491 родители от 362 семейства. Средно на месец в четирите проекта са получавали социални услуги общо 475 деца от 221 семейства.

Къде сме?

През 2010-та година SOS Детски селища България работи и помага за предотвратяване на изоставянето с общо 737 деца от 350 семейства. 

Къде искаме да бъдем?

Дългосрочна цел на SOS Детски селища България е да осигури възможност на деца в риск да растат в грижовна семейна среда чрез предоставяне на качествена подкрепа, съобразена с най-добрия интерес на всяко едно дете. До 2016 година нашата цел е 1600 деца в риск да загубят подкрепата на родителите си да бъдат обхванати в проектите за подкрепа на семейството и превенция на изоставянето.


Дайте им шанс да останат в своите семейства!

 

 

Powered by Web Agency