https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Потенциалът на строителните отпадъци ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 01 Април 2011 12:54, Via Expo


Интервю с д-р Ч. Тайлър, директор, Resource Efficiency Pathway, Великобританияд-р Ч. Тайлър, директор, Resource Efficiency Pathway, Великобритания, която ще представи на Международната конференция и изложба "Управление на отпадъци и рециклиране" концепцията си за потенциала на строителните отпадъци.


Можете ли да ни кажете нещо повече за Вашата дейност? Аз помагам на компании и местни власти по-ефективно да използват ресурсите, да намалят оперативните си разходи и да ограничат въглеродните си емисии. Работата включва промяна начина на мислене и на практиката превръщане "отпадъците" в "ценни ресурси", а изхвърлянето им от "проблеми" във "възможности".

Истинската цена на строителните отпадъци може да бъде до десет пъти по-висока от цената на изхвърляне, след като се включат съответната стойност на материала и труда за изхвърлянето му. Това значително засяга чистите печалби на компаниите и техния въглероден отпечатък.

Потребителите все повече търсят по-устойчиви продукти и услуги. Ресурсно-ефективните строителни компании създават конкурентно предимство, генерират повече приходи и създават нови работни места, рециклирайки и търгувайки с вторични суровини. Това е добре и за компаниите, и за общностите, които развиват дейност.

Кое е най-важно при управлението на строителни отпадъци? - На първо място планирането на управлението на строителни отпадъци трябва да започне колкото е възможно по-рано - в процеса на проектиране, а не да бъде извършено в последствие. Съществено е да се следва йерархията на отпадъците - намаляване, повторно използване, рециклиране, възстановяване на енергията, като изхвърляне се извършва в краен случай.
На стратегическо ниво - пораждане търсене на повторно използвани и рециклирани материали, развиване на ефективни пазари за покупко-продажба на вторични строителни материали и изграждане на адекватна екологична инфраструктура за обработка на материалите са решаващи за постигане на ресурсна ефективност.

Кои от Вашите добри практики могат да бъдат пренесени в Югоизточна Европа? - Всички добри практики могат да бъдат пренесени. Холистичният подход със съвместна работа между обществения и частния сектор ще доведе до най-добри резултати при ефективността на строителните ресурси.

Можете ли да направите сравнение между управлението на строителни отпадъци в Балканския регион и във Великобритания? - Първата стъпка е всички ключови заинтересовани страни да проявяват отговорност - правителство, компании, местни власти и професионални организации да работят заедно, използвайки холистичен подход.

Положителен сигнал е проектът на Министерството на околната среда и водите в България за управление на националните отпадъци от строителство и от разрушаване на сгради. Той ще реализира държавната цел за 70% намаляване на отпадъците. Във Великобритания индустрията и правителството работят съвместно за преобразуването на отпадъците в ценни ресурси. Така се изгражда огромна движеща сила. Има случаи, когато благодарение планиране на процеса отделяне на отпадъците строителните компании отклоняват от депата трайно повече от 95% от тях чрез повторното им използване и рециклиране. В презентацията си на конференцията ще обсъдя какво бихме могли да научим от тези казуси.


Powered by Web Agency