От бедност към благоденствие-

Имаме нужда от по-добро образование за развитие
Младите хора са основен двигател на промяна, особено когато става дума за нови технологии, начин на живот, и търсене на по-висок жизнен стандарт. Те са основен  допринасящ фактор за въпросите, свързани с развитието в развиващите се страни чрез своите действия и начин на живот. Все пак, според данни на ЕС относно нагласите на младите хора към развитието, ясно показват липса на разбиране към Целите на ООН за развитие на хилядолетието. Още по-тревожно е, че преобладава усещането, че гражданите на ЕС имат много малко влияние върху последиците от развитието. Препятствието пред "От Бедност към Благоденствие" е как въпросите на развитието могат да бъдат направени уместни за живота на младите хора в Европа.

Имаме нужда от различен подход към образованието за развитие
В голямата си част, обучението за развитие е фокусирано върху хората в развиващите се страни, вместо върху връзката между развитите и развиващите се нации и върху това как позитивният начин на мислене може да помогне на младите хора в Европа и Суб-сахарска Африка да постигнат техните нужди. Нашият подход е да помогнем на младите хора в ЕС да удовлетворят нуждите си, по такъв начин, че същевременно да усилват възможността на хората от развиващите се страни да удовлетворят своите. Един сценарий, в който всички печелят.

Имаме нужда да подобрим капацитета за предоставяне на образование за развитие
Качеството на образованието за развитие в новите страни членки на ЕС е доста слабо. Има малко формална подкрепа в училищата и сред учителите, по начините по които се преподава, наличните ресурси и програми. Предизвикателството пред "От Бедност към Благоденствие" е да създаде механизми за подкрепа за предоставянето на висококачествени програми за образование за развитие.

01.12.2008г.
-
Пълно финансиране

Няма налични снимки

Фондация Тайм
Едносрочен проект
Powered by Web Agency