Подвижна класна стая: Земно кълбоБългария

Хайде набързо да погледнем какво не е наред!
Например хората искат твърде много от майката-Земя: петрол, газ, въглища, дървета, метали и минерали, почви! 
Останалите за в бъдеще ресурси, вече са съвсем малко. Вече сме на прага на изчерпването на ресурсите, необходими за съществуването ни. Съвременният човек изяжда бъдещето на поколенията, които идват след него. 

Хората генерират и изхвърлят “боклук” в огромни количества като по този начин замърсяват природата и средата, в която живеят с отпадъци! 
Автомобили, камиони, самолети и кораби изпускат изгорелите си газове от горивото във въздуха. Фабрики и електроцентрали също изпускат не само изгорели газове, но и течности, твърди тела, повечето от които са силно опасни за живота. Планини от отпадъци (смет) ежечасово нарастват извън градовете. 
Някои казват, че има твърде много хора: над 6 милиарда! (6 000 000 000) 
Бедните страни имат голямо население, но те (понеже са бедни) използват много малко блага. Не могат, твърде бедни са, да си купят каквото и да е. Така че те не изяждат бъдещето. В повечето случаи те нямат бъдеще. Хората в богатите страни са истинските консуматори на бъдещето, защото могат да си купят (и съсипят) много неща. 

Хората заемат твърде много място на планетата!
Има все по-малко и по-малко място за други живи същества освен хората (включително и растения). Селското стопанство завзема все повече от териториите в които се срещат диви животни. Също прекомерният улов на риба е унищожил богатите преди рибни пасажи. 
Когато хората се нуждаят от нови пространства (пътища, домове, ферми, индустрия), изгарят и изсичат гори и милиони други животни и растения губят своите домове, като много от тях умират или вече са изчезнали напълно от лицето на Земята.

01.10.2008г.
-
Пълно финансиране

Фондация Тайм
При финансиране
Powered by Web Agency