Социалният проект “pravatami.bg: разкодираните закони” е отворена и безплатна онлайн платформа за предоставяне на полезна и практична правна информация, поднесена по разбираем начин за хората без юридическо образование.

Мисията на проекта е повишаване на правната култура на обществото в България. “pravatami.bg: разкодираните закони“ е собственост на Сдружение “Департамент за правна култура”, ръководено от студенти по право Сайтът разкодира нормативната уредба като поставя читaтелите си в една конкретна житейска ситуация, разяснявайки му възникващите в нея права и задължения. Пример: „Правата ми при проверка на Пътна полиция.“


Тя е отворена за своите потребители  и всеки може да се включи в нея като предложи тема за право, а защо не и сам да напише статия по зададените от нас критерии – 10 стъпки за писане на едно право. Всяко едно „Право” (статия) представлява систематизирано авторско изследване, което поставя читателя в конкретна житейска ситуация, и включва:

  • „разкодиране” – разясняване на достъпен език на приложимото законодателство
  • систематизиране на стъпките, които гражданинът трябва да предприеме в най-общия случай при упражняване на своите права
  • практически съвети относно поредността на действията, които трябва да извърши
  • подготовка на необходимите документи

 

Платформата има и свое мобилно приложение за смартфони - “Правата Ми” / “Pravata Mi”, разработено безвъзмездно от IT компанията DigiMark, изтеглено повече от 70 000 пъти, чрез което проектът вече бива сложен и в джоба на всеки, който иска да опознае повече правата си. Следва да споменем бета версията на “Видео Правата”. Това са Правата, но пресъздадени във видео формат за всички, които предпочитат да се запознаят с правата си гледайки и слушайки член на екипа на pravatami.bg.

Последващо трябва да се отбележи и английската версия на сайта - My Rights (pravatami.bg/ myrights), която изпълнява същата мисия за повишаване на правната култура, но насочена към чужденците в България. Тя също е на бета ниво, но целите и тук са големи чрез привличането на партньори за развиването й през новата година.

Powered by Web Agency