Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е първото в България частно специализирано висше училище в областта на финансите, застраховането, социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга. ВУЗФ е акредитирано през 2007 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния 6-годишен срок и от учебната 2008/2009 година осъществява обучение и в магистърска степен. Висшето училище има внедрена система за управление на качеството на обучението и научноизследователската дейност, която е сертифицирана от „Moody International” съгласно изискванията на международния стандарт за качество ISO 9001:2000 през 2007 г.

 

Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ. Доказателство за това и същевременно един от основните приоритети в политиката за развитие на ВУЗФ е осъществяването на сътрудничество с чуждестранни университети по различни бакалавърски, магистърски и следдипломни програми, както и предоставянето на иновативни и гъвкави форми и методи на обучение. За високото качество на обучение на младите хора важен принос имат преподавателите във ВУЗФ, които са изтъкнати учени с богат педагогически и практически опит, настоящи и бивши ръководители на държавни институции. Около 90% от завършилите ВУЗФ студенти започват работа по придобитата специалност в банки, застрахователни, осигурителни и търговски дружества.

 

За повече информация посетете сайта ни: www.vuzf.bg

 

Powered by Web Agency