https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/591006danone_aktivni_i_zdravi.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/218802danone_danoniada.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/264837Danone_1.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/134576Danone_2.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/551934Danone_3.jpg
Активни и здрави

Активни и здравиДанон Сердика е компания, която още от своето създаване е обвързана със здравето на хората – то е заложено в гените й.

Мисията на Данон е да дарява здраве, чрез своите продукти на възможно най-голям брой хора по целия свят.

През годините компанията подкрепя и осъществява различни проекти, свързани със здравословния начин на живот, чиито два основни компонента са здравословното хранене физическата активност.
По данни на официалната статистика (данни на Националния център за опазване на общественото здраве) всяко пето дете в България е със свръхтегло, а 12% от децата страдат от затлъстяване. Тези тревожни цифри нареждат страната ни на водещо място в света по затлъстяване сред децата в училищна възраст.
Тази статистика не би била толкова мрачна, ако има повече места, където децата ни да спортуват и да се хранят здравословно.

Така през 2009 г. се стига до раждането на програмата „Активни и здрави“ – съвместен социален проект на „Данон Сердика“ и Фондация „Димитър Бербатов”.
Целта на програмата „Активни и здрави“ е създаване на трайни навици за здравословен начин на живот сред децата в училищна възраст чрез активен спорт и здравословно хранене.
Официални партньори на програмата „Активни и здрави” са Министерство на образованието и науката и Министерство на физическото възпитание и спорта.

От началото на програмата до момента са реализирани общо 15 проекта в училища в цялата страна, които включват изграждане и обновяване на физкултурни салони, плувен басейн, столови, футболно игрище, мултифункционални спортни площадки.

1. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смолян;

 • Изграждане на многофункционална спортна площадка

2. ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил;

 • Възстановяване на закрит плувен басейн

3. СОУ „Бачо Киро”, гр. Летница, обл. Ловеч;

 • Оборудване на физкултурен салон и спортни активности

4. ПГ по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен ІІ”, гр. Хасково;

 • Изграждане на футболно игрище

5. СОУ „Христо Ботев”, с. Братя Кунчеви, обл. Стара Загора;

 • Ремонт и оборудване на физкултурен салон със спортни съоръжения

6. 55 СОУ ”Петко Каравелов”, гр. София

 • Ремонт на физкултурен салон

7. 49 ОУ „Бенито Хуарес”, гр. София

 • Изграждане на тенис корт

8. ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Стоян Михайловски, общ. Нови Пазар

 • Обновяване на материално-техническа база на физкултурен салон

9. ОУ „Васил Петлешков”, гр. Пловдив;

 • Изграждане и оборудване на физкултурен салон

10. СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Видин:

 • Основен ремонт и оборудване на три физкултурни салона.

11. ПГО „Иванка Ботева“, гр. Калофер, обл. Пловдив:

 • Обновяване на материално-техническа спортна база чрез закупуване на спортни уреди и пособия за развитие на двигателни умения, приложими при планински релеф и климат, както и във физкултурния салон на училището; допълнителни (извънкласни) спортни занимания; организиране на общоградско състезание.

12. СОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Симеоновград:

 • Обновяване на футболно игрище с естествена трева и създаване на училищен футболен клуб.

13. 137 СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София:

 • Изграждане на многофункционална спортна площадка с изкуствена трева, осветление и ограда; реновиране на столова за хранене.

14. 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов“

 • Обновяване на спортен салон и столова


Награди:

 • 2010 г. “Данон Сердика” получи от Министъра на икономиката ІІІ награда на Български форум на бизнес лидерите в категория “Маркетинг свързан с кауза” за проекта „Активни и здрави”
 • 2010 г. “Данон Сердика” получи наградата „Най-добра дарителска програма” на Български дарителски форум за проекта „Активни и здрави”
 • 2011 г. „Данон Сердика” получи от Министъра на физическото възпитание и спорта І награда на Български форум на бизнес лидерите в категория “Маркетинг свързан с кауза” за проекта „Активни и здрави”

 

Powered by Web Agency
 

КСО Доклади

Sustainability Report Danone 2012                                                        Sustainability Report Danone 2011

История на компанията

Още през 1972 г. Груп Данон се ангажира с т.нар. “двоен модел” на управление на бизнеса - той съчетава ползата за бизнеса (икономическата) с тази за обществото (социалната). В основата му заляга убеждението, че успешният бизнес върви ръка за ръка с инвестицията в обществото. 

От първия си ден в България, Данон плътно следва този модел, който през годините намира проявление в различни проекти, изразяващи нашата социално отговорна дейност. Нашата стратегия - подпомагаме по-малко на брой проекти, но много по-дългосрочно във времето. Вярваме, че по този начин подкрепата ни е цялостна и много по-осезаема. «Данон Сердика» е компания с относително млад екип. Средната възраст на нашите около 400 служители е 35 години, като в същото време имаме значителен брой хора, които работят в Данон повече от 10 години, включително и кадри на държавното предприятие «Сердика».

КСО Стратегия на Danone

Можем да разделим нашата социално отговорна практика най-общо на две – външни проекти и такива, насочени към служителите ни. Към 01.01.2013 г. проектите върху които работим активно и са насочени към външни за компанията публики са:

 • „Данониада“
 • „Активни и здрави“
 • „Часът на детето“
 • Дарения на продукти
 • Инициативи насочени към опазване на околната среда – проект за намаляване на въглеродните емисии, инициатива „Засадих дръвче с Данон“, „Зелено училище“, „Часът на Земята“.

По отношение на проектите, насочени към служителите ни, можем гордо да заявим, че „Данон Сердика“ е сред компаниите пионери в тази посока. Някои проекти са взаимствани като добри практики от Груп Данон и други компании на Данон по света, но много са локални.

 

 • Мениджмънт Борд в сянка – Дан’асамблея
 • Вътрешни предизвикателства

 

Винаги когато компания организира голяма потребителска промоция под някоя от марките си (Активиа, Данонино, На баба) се организира и еквивалент на конкретната кампания за служители – т.нар. „Вътрешни предизвикателства“. Целта им е да мотивират допълнително служителите, като им дадат възможност за участие в конкретна активност, специално разработена за тях на база активността за потребители. От гледна точка на правилата на нашите потребителски промоции, служители на компанията не могат да участват в тях, тъй като най-често механизмът за участие предвижда използването на капачки от наши продукти.

През годините са реализирани многобройни кампании, които се приемат изключително добре от служителите ни. Ентусиазмът и креативността им надмина някои от най-смелите очаквания.

Политика по качество, безопасност на храни и околна среда на Danone

Като част от Груп Данон, "Данон Сердика" АД има формализирана политика по околна среда от 2004 г., когато се сертифицира по международен стандарт за системи на управление на околната среда ISO 14001. Усилията на компанията в насока опaзване на околната среда обаче датират от по-рано. Опазването на природата е заложено в нашата мисия, а именно: "Да дарим здраве чрез здравословна храна на възможно най-голям брой хора", а както знаем чистата и здравословна храна идва от чиста природа.
От 2001 г. на територията на «Данон Сердика» ежедневно се следи за разделното събиране и рециклиране на отпадъците, управлението на опасни вещества, консумацията на вода, термална енергия, електроенергия, с цел оптимизиране на процесите и намаляване консумацията на природни ресурси на единица продукт.
От 2008 г. измерваме въглеродния отпечатък (CO2) на представителна извадка от произведените от нас продукти. Чрез реализирането на различни проекти се стремим да намалим въздействието си върху околната среда по целия жизнен цикъл на нашите продукти – по веригата на производство от суровините до доставката до потребителя, "от фермата до масата на консуматора".
Като цяло стремежът ни е насочен към енергийна ефективност, спестяване на електроенергия и оползотворяване на излишната топлоенергия. Оборудването се избира по ред критерии, като част от тях са свързани с въглеродния отпечатък, който се генерира. Винаги с предимство са проектите в следствие, на които се намалява въглеродният отпечатък.
В края на 2012 г. достигнахме общата цел, която си поставихме през 2008 г., а именно за 4 години да успеем да намалим въглеродните емисии на нашите продукти с 30% в глобален мащаб. Конкретно Данон България намали този показател на продуктите си за периода с 21.2%.
Една от инициативите, с която много се гордеем, е реализацията на "Зелено училище Данон: Всички за природата" през 2011 г. В него се включиха нашите служители и техните семейства. С помощта на Горичка, WWF, Екопак, Гимел, Българска фондация биоразнообразие и Националния прородонаучен музей успяхме по неформален и забавен начин да ги запознаем с основните 5 приорита по околна среда на Данон Груп: изменение на климата, опаковки, опазване на водните ресурси, устойчиво земеделие и биоразнообразие. Трансферирахме знания и умения към нашите служители и техните близки, за да съберем още идеи за проекти по околна среда и да обърнем внимание на малките стъпки, които водят към големите постижения.
От две години компанията участва и в глобалната инициатива в «Часът на Земята», като на 31 март 2012 г. бяха спестени 84 kWh енергия, което се равнява на работата на 1400 стандартни крушки от 60W.

Дарения на Danone

През годините „Данон Сердика“ е предоставяла безвъзмездно свои продукти в подкрепа на различни организации и проекти. Винаги сме работили с шорока мрежа от контакти – инвалидни дружества, домове за деца, социални кухни и др.
Освен в чисто социален план, сме се стремяли да подкрепяме множество инициативи от сферата на изкуството, спорта, образованието и науката.

През 2012 г. стартира и партньорството ни с първата у нас хранителна банка. Институцията приема храни от фирми производители или търговци, които искат да помогнат, или разполагат с продукти, които имат възможност да предоставят на хора и организации в нужда.

По данни на Европейския съюз, в държавите от общността годишно се изхвърлят около 90 милиона тона годни за консумация храни. За България това количество е около 400 хиляди тона.
Съвместното ни партньорство с Българска хранителна банка ще ни гарантира, че наши продукти ще помогнат на хиляди нуждаещи се, като доставката им ще се осъществи при спазване на температурните ни изискванията за транспортиране и съхранение – от 2 до 6 С.

Банката предоставя храната безплатно на мрежа от организации, които я разпределят на хора в нужда по различни програми.

Сертификати на Danone

Сертификати на Danone: