"За да ме разбираш, когато говоря" ПДФ Печат Е-мейл
SOS Детски селища
Четвъртък, 06 Ноември 2014 13:02, SOS Детски селища България


"За да ме разбираш, когато говоря" – помощ за деца в неравностойно положение с проблеми в речта и общуването

Всички деца трябва да имат пълноценен живот в условия, които осигуряват достойнството им и улесняват активното им участие в обществения живот.  Децата с проблеми в развитието на речта,  говора и общуването  са лишени от възможността да контактуват с връстниците си, да бъдат самостоятелни и равнопоставени. В резултат на това, голяма част от  социалните им умения остават недостатъчно развити. Дългосрочните последици са трайна социална изолация, неконкурентноспособност на пазара на труда, неумение за справяне с житейски ситуации.

Комуникативните умения се изграждат от най-ранна възраст, често гледаме на тях като даденост и не осъзнаваме  напълно тяхната сложност. Основен фактор се явява устойчивата семейна среда, а липсата й често води до затруднения у детето да изрази себе си при взаимодействие с околните. Уменията да боравим с езика и речта  са изключително важни.  Хората с добри комуникативни умения получават социална подкрепа от околните, което им дава основа за развиване на добро самочувствие и способност за по-леко преодоляване на трудностите в живота.

Към настоящия момент повече от 160 деца са обхванати в програмите за семейна грижа на SOS Детски селища България  - в SOS детските селища в Трявна и Дрен и SOS младежките домове в София и Велико Търново. Немалка част от тези деца имат сериозни проблеми, водещи до забавяне или изоставане в  развитието - езиково-говорни нарушения, емоционални и поведенчески проблеми. В голямата си част тези проблеми възникват в резултат на това, че основни техни потребности са били неглижирани, вследствие на тежка икономическа ситуация или други социално-битови проблеми в родното им семейство. Това ги определя като деца със специфични обучителни трудности и нарушения на общуването, и комуникацията - имат неустойчиво внимание, затварят се в себе си, проявяват понижена говорна активност, стигаща често до негативизъм. Всъщност те отричат това, с което не могат да се справят сами. Това е техният начин да покажат нуждата си от помощ.

Решението на SOS Детски селища България  за преодоляване на тези проблеми е екипно взаимодействие на двамата ключови специалисти – логопед (речева терапия) и психолог чрез групови и индивидуални занимания, с различна продължителност и периодичност, в зависимост от всеки конкретен случай. В рамките на проект „За да ме разбираш, когато говоря“ през 2015 ще бъде оказана специализирана помощ на около 100 деца с проблеми в развитието на речта, говора и комуникацията от семейно-ориентираната грижа в SOS детските селища и SOS младежките домове.

Чрез достъпа до професионална помощ децата в неравностойно положение имат възможност да преодолеят  дефицитите в развитието си и да получат равни шансове за едно по-добро бъдеще.


Проектът е част от платформата на Райфайзенбанк - "Избери за да помогнеш". Можете да гласувате за проекта тук

Powered by Web Agency
 

CSR Видео

За Теб

Стипендиантската програма на Фондация „Еврика“ се провежда за четиринадесета поредна година

За четиринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области:

Конкурси за теб | Фондация "Еврика"

Прочети..

Стани експерт „Връзки с обществеността“ във фондация Сийдър

Експерт „Връзки с обществеността“ (по заместване)   Фондация „Сийдър“ обявява свободно работно място по заместване за длъжността Експерт „Връзки с обществеността“ в централния си офис в гр. София. Търсим...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Присъедини се към екипа на Фондация „Сийдър“

Фондация „Сийдър“ обявява свободно постоянно работно място за длъжността Директор „Развитие“ в централния си офис в гр. София. Търсим енергичен, инициативен и отговорен човек, който:   Планира и управлява процеса...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Събития и Обучения

NOEVENTS