Мисията на Института за предприемачи на Сиско е да подкрепя обществения просперитет, като насърчава предприемаческия дух и предоставя:

● бизнес знание – насочено към специфичните нужди на предприемачите

● ресурсен център – осигурява квалифицирано съдействие и менторинг услуги

● мрежа от хора – съмишленици в мисията за развитие на предприемачеството в България

 

Институтът за предприемачи предлага серия от специализирани курсове със силна практическа насоченост. Те са ориентирани към стартиращи предприемачи, собственици и мениджъри на малки и средни предприятия, ръководни кадри от публичния сектор, бизнес иноватори. Уъркшопите се фокусират върху изграждане на знания, умения и начин на мислене, които са в основата на успешното развитие на организациите. Съдържанието на курсовете е разработено от Сиско в партньорство със забележителни в областта си организации като Stanford University, Cornell University, My Own Business Inc.


Основните курсове на Института са специално разработени за различни нива на обучение:  от частни лица, които имат идея да стартират или вече оперират малък бизнес, мениджъри, както и ключови експерти в публичната администрация:

  • Стартиране на бизнес
  • Развиване на бизнес
  • iExec Enterprise
  • iExec Public Sector


Някои от допълнителните курсове са: Мисленето на предприемача, Кариерно ориентиране, Smart Technology for a Smarter Business ™.


Смесването на различни методи на обучение – лекции, видео-съдържание, дискусии с фасилитатор, онлайн материали, индивидуални проекти – са съчетани със споделяне на опит от успешни предприемачи, мениджъри и лидери, което допринася за добрия краен резултат за участниците. Курсовете на Института се съчетават с менторинг и съдействие за успешното създаване, развитие и управление на нови начинания.

Силата на мрежата от хора

Институтът за предприемачи на Сиско е много повече от източник на бизнес знание - той е създаден с идеята да допринася за изграждането и развитието на предприемаческата еко-система. Институтът създава устойчива мрежа от хора - съмишленици на мисията за създаване и успешно развиване на нови начинания в малки, средни и големи бизнес и публични организации. Независимо какво търсите – Институтът съдейства за „срещата на интереси” на различни участници в предприемаческата еко-система. 

Регионален център за България

Регионалният център на Института за предприемачи на Сиско е фондация „Бизнес институт”, основана от Strategize! – мениджмънт консултатски бутик. Една от бизнес линиите на компанията – Работилница за предприемачи – е насочена към начинаещи и напреднали предприемачи.

Регионалният център има редица функции, основните от които са развитие на мрежа от локални институти, които да предоставят курсовете от програмата на Института. 

За повече информация, моля посетете http://www.entrepreneurinstitute.eu/
Глобалният сайт на Института за предприемачи на Сиско е на адрес http://ciscoinstitute.net

 

Powered by Web Agency