Проект „Бъдеще и надежда” – защитено жилище за пълнолетни младежи, напускащи социални институцииСофия

Проектът цели оказване на помощ и подкрепа на младежи в неравностойно социално положение в прехода им от специализираните институции към самостоятелен и независим живот в общността. Работата ни по проекта е насочена по-специално към момчета и момичета, лишени от семейна подкрепа – сираци, изоставени от родителите си, младежи от социално слаби семейства и младежи с лека степен на умствена изостаналост и задръжки в психичното развитие.

2012-10-18
-
Частично финансиране

Фондация Звезда на надеждата
Дългосрочен проект
Powered by Web Agency