https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Социална Отговорност
Принципите на глобалния договор в действие: Добрите практики на българските компании ПДФ Печат Е-мейл

global-compact-netИзготвено от Българската мрежа на Глобалния договор, 2008 и Програма на ООН за развитие

 

Документът представя добри практики и инициативи на българските компании и организации в прилагането на 10-те принципа на Глобалния договор.

 

Прочети повече: Принципите на глобалния договор в действие

 

Powered by Web Agency
 
Reporting on Corporate Social Responsibility (CSR) by the Forty Largest Listed Companies In Bulgaria ПДФ Печат Е-мейл

econimic-policy-institute

 

CSR in Bulgaria  (Introduction)

In the recent years, the interest towards Corporate Social Responsibility issues in Bulgaria increased considerably. As a part of the so-called New Europe, the state and the Bulgarian business in particular, began to pay more attention on how companies manage their impact on the environment and how they contribute to the society as a whole. Gradually, the Bulgarian business has become more conscious on the importance of implementing CSR's principles and policies, which have a direct impact not only on business competitiveness, but also on social cohesion, transparency and trust among the stakeholders - employees, suppliers, clients, partners, state institutions, and non-governmental organizations (NGOs).


During the past years, the Bulgarian companies started to realize the necessity of conducting a socially responsible business policy and behaving in conformity with a Code of Business Conduct or Code of Ethics. Sponsorship by businesses has deep roots in the economic history of Bulgaria. This practice reemerged after the changes of the political system. The community patronage/ sponsorship programs and the employee benefits policies evolved from not so coordinated activities to more precisely directed corporate policy. Thus, the modern conception for charity and social affairs has founded a response in more and more Bulgarian leading companies. The business is seeking options to manifest its commitment towards the employers, concrete society's problems/concerns and the environment. More than 40 % of the Bulgarian companies are declaring to be engaged in charity and social activities as a part of their business conduct and corporate policy.


According to Bulgarian legislation listed companies should prepare their documents following the transparency directives set by the Financial Supervision Commission. The Commission implements its policy mainly on the basis of the Law on Public Offering of Securities. The primary function of the institution is to assist - through legal, administrative and informational means - the maintenance of stability and transparency of the investment, insurance and social insurance markets. Furthermore, in July 2007 the National Corporate Governance Code, prepared by the BSE - Sofia, was finalized. At present it is in a process of approbation by the managers of the Bulgarian companies listed on the BSE - Sofia.

 

Read more: Reporting on Corporate Social Responsibility (CSR) by the Forty Largest Listed Companies In Bulgaria

Powered by Web Agency
 
Корпоративна социална отговорност в България - нови предизвикателства 2007 ПДФ Печат Е-мейл

European-unionundp

 

В края на 2006 г. Програмата на ООН за развитие (ПРООН) с подкрепата на Европейската комисия даде старт на регионален проект, насочен към ускорено развитие на социалната отговорност на бизнеса (Корпоративната социална отговорност) в нови страни членки и страни кандидатки за членство в Европейския съюз: България, Хърватия, Унгария, Литва, Македония, Полша, Словакия и Турция. Основната цел на проекта е да ускори прилагането в новите предели на Евросъюза на практиките на социалноотговорния бизнес, които се определят като средство за хармонизация, подобряване на конкурентоспособността и социалното сближаване в ЕС. За целта проектът започна да изследва в детайли дейностите и действащите лица в сферата на КСО във всяка от „проектните” страни, да набелязва дефицитите в капацитета и областите, в които подкрепа е необходима и за бизнеса, и за държавните органи, и да осигурява обмен на опит и добри практики и повишаване на осведомеността на всички заинтересовани страни.
Настоящото проучване беше извършено през периода март – май 2007 като част от дейностите по регионалния проект и представя картина на текущото положение по отношение на КСО в България. Заедно с базовите изследвания в останалите седем проектни държави,това проучване е в основата на обобщен европейски доклад, който анализира състоянието на КСО в нови държави членки и кандидатки за членство в ЕС. Първото публично представяне на европейския доклад се състоя в рамките на конференцията „Корпоративната социална отговорност в „нова” Европа: предизвикателства и решения.

Изтегли целия документ: Корпоративна социална отговорност в България - нови предизвикателства 2007

Powered by Web Agency
 
Наръчник за добрите практики в областта на КСО ПДФ Печат Е-мейл

European-unionESF-bulgariaopak

 

Наръчник

на добрите практики в областта на корпоративното управление, развитие на корпоративната социална отговорност, осигуряване на прозрачност в дейността на компаниите и защита на правата на акционерите


Целия текст можете да изтеглите тук: Наръчник

Powered by Web Agency
 
Националния Кодекс за корпоративно управление ПДФ Печат Е-мейл

 

На 09.10.2007 г. в гр. София беше официално представен Националния Кодекс за корпоративно управление. Кодексът е съобразен с действащата нормативна уредба, без да я преповтаря, отчетени са досегашните утвърдени български практики и международно признатите принципи за корпоративно управление.

Вижте целия текст тук: Национален Кодекс за корпоративно управление

 

Powered by Web Agency
 
Страница 3 от 6

CSR Видео