Проучвания
Даренията и дарителите за 2009г. и 2010г. по данни от НАП ПДФ Печат Е-мейл

 

Български дарителски форум прави ежегоден преглед  на данните от Националната агенция по приходите за дарителите, използвали данъчни облекчения по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ.

Можете да видите сравнителния преглед за 2009 и 2010 година – обеми, тенденции, дарители и получатели:
Преглед на данните от НАП за дарителите , PDF, (740 KB).

 

Powered by Web Agency
 
Eнергийната стратегия на България до 2020 г. ПДФ Печат Е-мейл

 

Енергийната стратегия е основополагащ документ на националната енергийна политика, която се одобрява от Министерския съвет и Народното събрание на Република България.

Настоящият проект на Енергийна стратегия до 2020г. отразява политическата визия на Правителството на европейското развитие на България, съобразена с актуалната европейска рамка на енергийната политика.

Отправната точка на европейската енергийна политика е в няколко приоритетни направления:

1) Овладяване на негативните промени на климата;

2) Намаляване енергоемкостта на икономиката и увеличаване на енергийната ефективност, включително по посока енергийно независими сгради;

3) Ограничаване на външната зависимост на ЕС от вносни енергийни ресурси

4) Насърчаване на икономическия растеж и заетостта, като по този начин да се обезпечи сигурна и достъпна енергия за потребителите.

Тези приоритети са непостижими без наличието на развит вътрешен енергиен пазар.

Устойчивото екологосъобразно енергийно развитие е изведено като център на енергийната политика и постигането му е обвързано с дългосрочни количествени цели до 2020г.:

 

  • 20-процентно намаляване на емисиите на вредни парникови газове спрямо 1990г.;
  • 20-процентов дял на ВЕИ в общия енергиен микс и 10-процентов дял на биогоривата в транспорта;
  • Подобряване на енергийната ефективност с 20%.

 

 

Powered by Web Agency
 
Насърчаване на устойчивото градско развитие в Европа- постижения и възможности ПДФ Печат Е-мейл


Насърчаване на устойчивото градско развитие в Европа- постижения и възможности Насърчаването на устойчивото градско развитие е ключов елемент от европейската политика за сближаване която се стреми да използва целия икономически потенциал на Европа. Брошурата прави преглед на постигнатото до този момент. Отразява ключовите принципи на интегрираното градско развитие, като дава примери от целия Европейски съюз. Брошурата  е в  две насоки- съветва  по-малко опитните и вдъхновява по опитните.

Прочети повече: Promoting sustainable urban development in Europe

 

Powered by Web Agency
 
Принципите на глобалния договор в действие: Добрите практики на българските компании ПДФ Печат Е-мейл

global-compact-netИзготвено от Българската мрежа на Глобалния договор, 2008 и Програма на ООН за развитие

 

Документът представя добри практики и инициативи на българските компании и организации в прилагането на 10-те принципа на Глобалния договор.

 

Прочети повече: Принципите на глобалния договор в действие

 

Powered by Web Agency
 
Reporting on Corporate Social Responsibility (CSR) by the Forty Largest Listed Companies In Bulgaria ПДФ Печат Е-мейл

econimic-policy-institute

 

CSR in Bulgaria  (Introduction)

In the recent years, the interest towards Corporate Social Responsibility issues in Bulgaria increased considerably. As a part of the so-called New Europe, the state and the Bulgarian business in particular, began to pay more attention on how companies manage their impact on the environment and how they contribute to the society as a whole. Gradually, the Bulgarian business has become more conscious on the importance of implementing CSR's principles and policies, which have a direct impact not only on business competitiveness, but also on social cohesion, transparency and trust among the stakeholders - employees, suppliers, clients, partners, state institutions, and non-governmental organizations (NGOs).


During the past years, the Bulgarian companies started to realize the necessity of conducting a socially responsible business policy and behaving in conformity with a Code of Business Conduct or Code of Ethics. Sponsorship by businesses has deep roots in the economic history of Bulgaria. This practice reemerged after the changes of the political system. The community patronage/ sponsorship programs and the employee benefits policies evolved from not so coordinated activities to more precisely directed corporate policy. Thus, the modern conception for charity and social affairs has founded a response in more and more Bulgarian leading companies. The business is seeking options to manifest its commitment towards the employers, concrete society's problems/concerns and the environment. More than 40 % of the Bulgarian companies are declaring to be engaged in charity and social activities as a part of their business conduct and corporate policy.


According to Bulgarian legislation listed companies should prepare their documents following the transparency directives set by the Financial Supervision Commission. The Commission implements its policy mainly on the basis of the Law on Public Offering of Securities. The primary function of the institution is to assist - through legal, administrative and informational means - the maintenance of stability and transparency of the investment, insurance and social insurance markets. Furthermore, in July 2007 the National Corporate Governance Code, prepared by the BSE - Sofia, was finalized. At present it is in a process of approbation by the managers of the Bulgarian companies listed on the BSE - Sofia.

 

Read more: Reporting on Corporate Social Responsibility (CSR) by the Forty Largest Listed Companies In Bulgaria

Powered by Web Agency
 
Страница 2 от 4

CSR Видео

Най-четени статии