Лятна академия: Обучение за бъдещето-

Професионалното отношение към проблемите на устойчивото развитие са може би най-важната задача за бъдещите взимащи решения. Фактът, че бизнеса трябва да има про-активна роля в решаването на тези проблеми, също е все по-приет от обществото. Проектът TRAINEAST ще се опита да запълни празнината в професионалното обучение по теми свързани с устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност, изграждайки капацитета на обучители и разработването на качествени материали.

01.03.2010г.
-
Пълно финансиране

Няма налични снимки

Фондация Тайм
Едносрочен проект
Powered by Web Agency