"Дом възможност"Русе, Габрово, Ботевград, София

Програма „Дом възможност" представлява мрежа от жилища от семеен тип за младежи, които напускат специализирани институции за деца лишени от родителска грижа. Програмата се развива вече 5 години и е базирана на практики в западна Европа, адаптирани към условията и нуждите на младежите в България.

-
-
Частично финансиране

Фондация за социална промяна и включване
Дългосрочен проект
Powered by Web Agency