Европейска инициатива ще интегрира възрастните служители на работното място Печат
Новини - Общество
Петък, 09 Юли 2010 22:30, CSR Europe

Международната бизнес мрежа CSR Europe поде инициатива за справяне с демографската криза в Европа чрез активно включване и по-добра интеграция на по-възрастните служители на работното място. Заедно с редица международни компании CSR Europe апелира към европейските институции и националните правителства да работят по хармонизирана правна рамка, която да улесни наемането на възрастни хора в ЕС.


Партньори на CSR Europe са 75 мултинационални корпорации и 27 национални организации.

Инициативата ще се стреми да предостави практически съвети и примери за вече действащи корпоративни практики в тази област.

 

Идеята е плод на двегодишната дейност на работна група, наречена CSR Laboratory, в която са били включени компании от различни сектори на икономиката като Johnson & Johnson, Accor Services, BASF, Dow, Randstad, Solvay и Volkswagen. Те са изработили набор от инструменти, които организациите могат да използват като част от своите стратегии за управление на възрастта. Тези инструмени включват:

- практически съвети как да бъде развита политика за "дългосрочно благоденствие на работното място"
- корпоративни практики за интегриране на повъзрастните служители на работното място
- хармонизирано законодателство за улесняване на управлението на възрастта в ЕС

Работната група набляга на факта, че демографската криза е неизбежна, но негативният й ефект върху заетостта и конкурентноспособността на Европа може да бъде избегнат. Това ще изисква промяна в нагласите и отношението към по-възрастните служители, се казва в заключението на CSR Europe .

 

Powered by Web Agency

 

Още статии от CSR Europe :