Предприемческата екосистема е изградена, но липсват усещане за обща цел и желание за координирана работа Печат
Новини - Общество
Петък, 13 Ноември 2015 13:33, CSR News

 

 

  • Изводите са от обобщено изследване на фондация „Каузи“ на база анализи за състоянието на startup средата в общините Благоевгад, Дупница, Кюстендил, Русе и Хасково
  • Стартиращи предприемачи от 6 града се срещат с потенциални инвеститори на 10-ти ноември, за да потърсят финансиране за своите социални и бизнес идеи 

 

Професионалното образование в отделните общини не винаги съответства на най-перспективните икономически сектори в тях. Въпреки това тези региони предоставят допълнителни възможности за разработване на нови пазари или финансиране по трансгранични програми, а връзки и партньорства от двете страни на българската граница вече са изградени. Наблюденията са от обобщен анализ на фондация „Каузи“ по повод създаването на клонова мрежа на организацията в Дупница, Хасково и Русе.

Във всяка от изследваните общини има поне един работещ бизнес инкубатор, бизнес център или
активна организация за подпомагане на стартиращи предприемачи. В по-зрял етап от развитие на новата фирма се включват местните подразделения на работодателските организации, а отскоро функционират и трансгранични търговски камари.

Като основни „препъни камъни“ са посочени обезлюдяването на регионите, липсата на местна политика
за насърчаване на предприемачеството и демотивацията на младите хора.

Друг негативен факт е липсата на инвеститори, които активно да търсят идеи за финансиране. 

„Търсенето на финансиране е винаги труден и продължителен процес – често старт ъп бизнесите
се сблъскват с неразбирането и недоверието на инвеститорите.“, коментира по този повод г-жа Даниела Пеева, председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ). „Моят опит на българския капталов пазар показва, че българските компании като цяло имат твърде пасивно отношение към инвеститорите – разчитат инвеститорите да ги намерят и не се полагат значителни усилия те сами ги потърсят. Това поведение контрастира с налагащия се подход на западните компании за активна връзка с инвеститорите“, допълни тя.

Според експертите на фондация „Каузи“ за подобряване на стартъп средата не е нужна нова и скъпа
инвестиция, защото по-голяма част от „играчите“ са налице. Наложително е, обаче, тази общност да се обедини около една дългосрочна визия, да формира ясни и конкретни очаквания у подрастващите младежи и да координира своята работа, така че да повиши ефективността си при показване на успешните примери за успели български предприемачи. Защото такива има.

Инициативата се осъществява в рамките на проект Младежки информационно-консултантски център
”Каузи”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2011-2015)., проект НПМ-078-П1/2014, www.mikc.kauzi.org

Пълните резултати от проучванията ще бъдат представени по време на V-тото издание на Младежката
предприемаческа борса, която се провежда от фондация „Каузи“ в София. Партньор на събитието е Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ).

Тази година ще чуем за мечтите и плановете на младежи и младежи с увреждания от Ардино,
Благоевград, Велико Търново, Китен, Пловдив и София. 16 млади предприемачи ще срещнат инвеститори от:

  • startup фондовете Eleven, Промяната, Ринкър център, the Venture;
  • традиционните кредитори в лицето на Unicredit Булбанк и ОГФ;
  • националните и европейските финансиращи програми.

 

Powered by Web Agency