SOS Детски селища променя нагласите за дарителство Печат
Новини - Общество
Вторник, 03 Ноември 2015 10:06, SOS Детски селища България


Приключи "Проект за повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост"

Приключването на проект бе огласено с пресконференция на тема „SOS Детски селища променя нагласите за дарителство: Приключване на Проекта за повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост".

Проектът „Повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на организационна и финансова устойчивост“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg) Проектът е с продължителност 20 месеца и стартира през март 2014 година.

Участници в пресконференцията бяха: Пламен Стоянов - национален изпълнителен директор на Сдружението и ръководител на Проекта, Соня Живкова - ръководител направление Корпоративни партньорства и координатор на Проекта, Анелия Димитрова - управител на Катро България и други представители на Сдружение SOS Детски селища България.

Целта на Проекта беше да развие допълнително капацитета както на основния екип по набиране на средства, така и да повиши допълнително уменията на ръководителите на отделните програми и структурни звена в организацията за по-ефективно управление и стратегическо планиране. Това гарантира постигането на една от стратегическите цели на Сдружението – осигуряване на по-голяма финансова стабилност на управляваните програми.

„С изпълнението на настоящия проект вярваме, че допринесохме допълнително и за развитието на НПО сектора чрез споделяне на постигнатите добри практики в провеждането на кампании за привличане на дарители и набиране на дарителски средства, а така също и за промяна на нагласите в обществото и повишаване на готовността за дарителство. Реализацията на проекта допринесе за обогатяване на българската НПО практика с нови модели и механизми за набиране на средства, доказали своята ефективност и ефикасност в други европейски страни. Наши партньори в изпълнението на проекта бяха  SOS Детски селища Норвегия и SOS Детски селища Чехия. В рамките на проекта обменихме опит и с други две организации - SOS Детски селища Хърватия и SOS Детски селища Русия. И четирите организации имат изключително добре изграден и ефикасно работещ механизъм и екипи за набиране на средства. Искрено се надявам и ние да успеем да постигнем техните резултати“ - сподели Пламен Стоянов, национален изпълнителен директор на SOS Детски селища България и ръководител на Проекта.

Соня Живкова сподели резултати от маркетинговото проучване на пазара на набиране на средства с цел установяване на нагласите към дарителска дейност от страна на физически и юридически лица. Резултатите от това проучване бяха представени на специална конференция пред представители на НПО сектора. „Това проучване безспорно е много полезно и необходимо за развитието на дейности по набиране на дарителски средства и постигане на финансова устойчивост от НПО сектора“ - заяви г-жа Соня Живкова.

„От друга страна важен момент както в хода на изпълнение на проекта, така и след неговата реализация, е подобряването на процеса на вземане на решения и цялостната организационна култура на всички нива за ефективно и ефикасно използване на наличните ресурси – финансови, материални и човешки. Очакваме оказаната от Катро България консултантска помощ да допринесе и за подобряване на управленската култура в SOS Детски селища България във всички аспекти, свързани с осигуряването на необходимите за дейността на програмите средства, както и за тяхното правилно планиране и ефективно използване“ – сподели Анелия Димитрова.

 

Powered by Web Agency