Стартира първия център по програма "Ранно детско разжитие в уязвимите общност" в кв. Факултета Печат
Новини - Общество
Понеделник, 26 Октомври 2015 14:35, CSR News


Първият център за обществена подкрепа, открит като част от програма „Ранно детско развитие в уязвими общности” на „Фондация за социална промяна и включване”, вече работи активно с първата си група от 12 деца и техните родители (гр. София, кв. Факултета, ул. Кирил Григоров 10).

Ивелина Михайлова, координатор на проекта, споделя: „Голяма част от децата и юношите в общността не успяват да прескочат прага на минималните изисквания за образование. Различната езикова, културна и социална среда, в която живеят, поставя на сериозни изпитания техния потенциал да се развиват. Потребността от по-добро образование в ромската общност е изключително голяма.”

В рамките на програмата, мултиетническият екип от специалисти в областта на педагогиката, психологията и социалните услуги, ще работят с деца на възраст между 3 и 5 години, както и с техните родители и роднини в посока осигуряване на начално обучение на децата и мотивиране на техните близки. Чрез изграждане на перспектива, проектът се стреми да повиши степента на посещаемост на училище сред децата от ромската общност, както и устойчивото задържане в образователната система.

„Родителите имат доверие в нас”, споделя Ивелина – „водят ги в центъра с желание, а децата, както всички други деца, са невероятно любознателни и искат да научат колкото може повече за света около себе си. В тази ранна възраст на неподозирани възможности, е много важно какво ти предлага средата като стимул, като модел, като източник на знания и опит.”

За повече информация, вижте тук.


 

Powered by Web Agency