Наръчник за самооценка на ефективността на КСО на компаниите Печат

Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН смята да издаде "Наръчник за самооценка на ефективността на КСО на компаниите" през октомври 2010г. (30.10.2010)

След обобщаване на резултатите и практиките от тестването на индикаторите за измерване на корпоративната социална отговорност на ниво компания предстои да бъде издаден и наръчник за самооценка на ефективността на КСО на компаниите.


Наръчникът ще бъде достъпен електронно на сайта на Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН.


КСО индикаторите на национално ниво и корпоративно ниво бяха представени на 21 септември 2010г.

Powered by Web Agency