Ангажираността на служителите в България се повишава Печат
Новини - Човешки капитал и условия на труд
Вторник, 25 Ноември 2014 13:50, CSR NewsЗа осма поредна година АОН България представя компаниите, отличени като най-добри работодатели през 2014 година според световно утвърдената си методология за измерване ангажираността на служителите

Спрямо 2013 година се наблюдава 10% скок в нивото на ангажираност на служителите в България и за 2014 година то е 64%. Най-добрите компании успяват да задържат високото ниво на ангажираност на своите служители и средно то е 83% за 2014 година (бележи ръст с 1% спрямо 2013 година).


Проучването показва интересна тенденция по отношение на плановете на компанията да наемат хора или да намаляват персонала си. Едва 4% от анкетираните директори човешки ресурси планират намаление на персонала.


  • Постепенно увеличаване на персонала (с до 10%) - 42%
  • Задържане на настоящия брой служители - 54%
  • Намаляване на персонала - 4%

 

Най-ангажирани са служителите от Фарма индустрията, следвани от ИТ сектора и сектор Производство. Най-слабо ангажирани са служителите в банковия сектор и “outsourcing”  сектора.

 

 

 


Powered by Web Agency