Четирима младежи от социални домове започват професионалното си развитие Печат
Новини - Човешки капитал и условия на труд
Четвъртък, 09 Януари 2014 00:00, Фондация за социална промяна и включване

 

„Фондация за социална промяна и включване“ започва проект „Повишаване на конкурентноспособността на млади хора, напуснали социални институции за успешна реализация на пазара на труда и устойчива заетост”. Проектът е насочен към младежи на възраст между 18 и 29 г., напускащи социални институции и настанени в наблюдавани жилища на ФСПВ. Проектът цели създаване на възможности за тяхната социална адаптация, развиване на социалните им и трудови умения.

 

Младежите, напускащи социалните институции се срещат със сериозни затруднения в прехода си към независим живот. Те нямат особена подготовка за това, липсват им основни социални умения,  което ги прави трудно адаптивни и лесно податливи на влиянията на улицата. Липсват им близки възрастни, които да им помогнат във вземането на решение за бъдещето, както и за постигане на самостоятелност и изграждане на стабилни взаимоотношения с приятели и местната общност.

 

Проектът е за 4 младежи от наблюдаваните жилища на ФСПВ в София и Скравена. Двама от младежите ще посещават шофьорски курсове, а други двама ще участват в стажантска програма, с тенденция за установяване на постоянна трудова заетост при показани добри трудови умения.  Стажантската програма ще се изпълнява в следните фирми: „БГ Пратка“ ООД – куриерска компания, гр. София и „Глори – Мар“ ЕООД, гр. Ботевград. Стажът продължава 5 месеца и в гр. София ще бъде свързан с работа в логистична компания, а в гр. Ботевград с търговията и работа в склад. Младежът от Дом „Възможност” в Скравена е с известни интелектуални затруднения, което не е пречка за работодателя да инвестира в развитието на социалните му и трудови навици. Николай заявява: “Искам да съм полезен, искам да работя!“. Той беше включен в програма за трудова заетост към кметството като отзивите за него са повече от похвални.


ФСПВ спечели финансиране за проекта от Фонд „Старт ъп - подкрепа за за трудова реализация на млади хора в неравностойно положение” на фондация „Помощ за благотворителността в България“, който се набира с дарения от членовете на Американската търговска камара.

Powered by Web Agency

 

Още статии от Фондация за социална промяна и включване :