Журналистическа награда на Европейската година 2010: Борба с бедността и социалното изключване Печат
Други проекти
Понеделник, 23 Август 2010 11:38, CSR News

Европейската комисия учредява журналистическа награда на Европейската година (ЕГ) 2010 с цел да подкрепя и отличава журналисти, които чрез работата си допринасят за повишаване на осведомеността и по-широкото разбиране на проблемите на бедността и социалното изключване.

Конкурсът е открит за журналисти от печатни и аудиовизуални медии, които имат публикувани статии или излъчени новинарски репортажи, отразяващи проблемите на бедността и социалното изключване в Европейския съюз. Статиите или новинарските репортажи трябва да са публикувани/ излъчени в периода между 1 октомври 2009 г. и 24 септември 2010 г. в медия в една от 27-те държави–членки на ЕС, в Исландия или Норвегия.

Наградата за журналистика на ЕГ има следните цели:

  • Да отличи качествена журналистика, отразяваща проблеми на бедността и социалното изключване

  • Да популяризира кампанията на ЕГ 2010 сред представителите на средствата за масово осведомяване в 27-те държави–членки на ЕС, Исландия и Норвегия

  • Да се повиши разбирането на проблемите, свързани с бедността и социалното изключване, причините за тях и възможните решения

Представлява ли това интерес за Вас?

Попълнете формуляра за кандидатстване в интернет и качете своята творба. Крайният срок за кандидатстване е 24 септември 2010 г. Няма да бъдат допуснати никакви изключения или удължавания на срока.

Моля, прочетете внимателно условията на конкурса преди да изпратите кандидатурата си. Няма такса за участие.

За повече информация натиснте тук: http://www.2010againstpoverty.eu/journalistaward//index/?langid=bg

Powered by Web Agency