Ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за млад фермер 2015 Печат
CSR за теб - Конкурси за теб
Вторник, 27 Октомври 2015 20:56, Фондация "Еврика"


Фондация „Еврика”съвместно с Асоциация на земеделските производители в България и редакцията на вестник „Гласът на фермера” организира ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за млад фермер 2014

Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се присъжда наградата.


Кандидатите изпращат заявка, която съдържа информация за:

 

І. Фермата:

- обработвана площ (собствена или арендована);

- вид на отглежданите животни, породи и брой;

- използвана техника и съоръжения,  т.ч. собствена и под наем;

- собствен добив по култури и продуктивност по видове животни;

- обща продукция – в хил. лева;

- материални разходи – в хил. лева;

- застраховки, лихви – в хил. лева;

- къде реализира продукцията си.

При възможност кандидатът да изпрати стойностен отчетен баланс към 01.11. и отчет за паричните приходи и разходи на фермата за предходната година.

 

ІІ. Данни за фермера:

- дата на раждане;

- образование, завършени курсове за специализация;

- от колко години е фермер;

- семейно положение и брой на членовете на семейството, в т.ч. работещи във фермата.

Наградата „ЕВРИКА”, освен обществен престиж, ще донесе на носителя плакет и почетен диплом.

Заявките изпращайте във Фондация „ЕВРИКА” до 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1,ет.2.

За справки: 02/981-51-81, 02/981-54-83 и 02/981-37-99, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Powered by Web Agency