Стартира първата българска бизнес мрежа за развитие на Корпоративната социална отговорност - CSR Bulgaria (КСО България) Печат
Новини - Избрано
Понеделник, 30 Август 2010 15:15, CSR BG

Първият специализиран интернет портал за новини, практики и политики на КСО в България е вече факт

КСО България

 

CSR България е първата българска специализирана мрежа за корпоративна социална отговорност (КСО), която изгражда трайна връзка между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса. В интернет портала може да намерите информация за проекти, събития, добри практики, както и данни за осъществени социално отговорни политики и кампании от страна на българския бизнес.

 

Изборът на точната социална платформа е сред най-трудните решения, пред които се изправя всяка компания. Избраната сфера трябва да има отношение към същността на бизнеса. Потенциалният растеж и отражение върху обществото и околната среда в следващите години, както и измеримостта на резултатите са сред ключовите показатели при решението за инвестиране в дадена социална програма. Част от мисията на CSR Bulgaria е да предлoжи на бизнес членовете на мрежата избор от каузи, както и съвети за най-ефективните начини за подкрепа и участие в реализацията на социални програми и политики. Някои от основните компоненти на консултцията са оценка, анализ и насока при прилагането на различни методи за правене на социално отговорен бизнес.

 

CSR Bulgaria подкрепя нестопанските организации в процеса на увеличаване на техните ресурси и ефективност. Дава консултации и напътствия относно разработката на проекти и им съдейства при изграждането на успешни взаимоотношения с бизнеса.

 

Целта на CSR Bulgaria е посредничество между нестопанския сектор и бизнеса за набиране на средства за реализиране на социално значими проекти.  Набират се социални проекти,  които са достъпни за комапниите, членуващи в мрежата.

 

Екипът на CSR Bulgaria популяризира КСО като инвестиция чрез показване на добрите практики и ползите от нея. Систематизира и разпространява информация в сферата на корпоративната отговорност, изгражда ефективна и ползотворна връзка между бизнеса и обществото.

 

Идеята за КСО въплъщава в себе си създаването на благоприятна среда за реализиране на социални проекти и подкрепата им от бизнеса.

 

Powered by Web Agency

 

Още статии от CSR BG :