28% от бизнес сектора включва КСО в корпоративната си комуникационна стратегия Печат
Новини - Избрано
Понеделник, 01 Април 2013 16:20, CSR BG

 


По-малко от една трета от бизнес сектора включва КСО в корпоративната си комуникационна стратегия, в
ъпреки огромното влиянието върху корпоративната репутация

Grayling обяви резултатите от най-новия Grayling PULSE, тримесечното глобално проучване сред вътрешно-фирмени специалисти по комуникации, които показват, че под 1/3 (28%) от организациите със стратегия за КСО и/или устойчивост ги интегрират в своята корпоративна комуникационна стратегия. Това е така,  въпреки факта, че организациите казват, че корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие имат голямо влияние върху тяхната корпоративна репутация. Това е най-честият отговор, посочен от общо 30.1% от участниците, а „отношения с работниците и служителите” е избран  само от 17,7%.


Проучването разкрива също, че в световен мащаб само 15% от компаниите имат напълно развити стратегии за КСО / устойчиво развитие, а 26% изобщо нямат официална стратегия.

Сара Хоу, главен консултант „Международни стратегии” за Grayling Future Planet, коментира: "Пионери са доказали, че конкурентното предимство може да бъде достигнато чрез вграждането на стратегия за устойчивото развитие в бизнеса, маркетинга и комуникациите. Въпреки това, много от компаниите в момента обръщат по-голямо внимание и развиват защитата на репутацията и управлението на риска в дългосрочните си бизнес стратегии. Ето защо се надяваме резултатите от това проучване да доведат до реални действия от страна на професионалистите в бранша и изпълнителните директори, които развивайки своите дългосрочни стратегии, ще гарантират устойчиво бъдеще за бизнеса и хората навсякъде по света ".

 

Други ключови констатации от проучването Grayling PULSE:

 

 • Повечето компании (37%) разпределят само 10% от общия им бюджет за комуникации за Корпоративна социална отговорност
 • Само половината от компаниите смятат, че техните медии се интересуват от отразяването на въпроси, свързани с КСО (52%)
 • Секторите, които вярват, че се представят добре по отношение на КСО са Потребителски марки (58%), Транспорт, Автомобили & Логистика (53%) и Енергетика, екология и промишленост (53%)
 • Първите три области на фокус в програмите за КСО / устойчивост са: Общността и корпоративна социална отговорност (16%), отпадъци и рециклиране (13%) и дарителство и доброволчество (11%)
 • Най-честите начини за анонсиране на КСО дейностите са чрез връзки с медиите (25%) и вътрешна комуникация (24,6%);
 • Само 12% от организациите използват социалните медии, за да съобщят за своите КСО дейности

 

Над 1300 професионалисти по комуникации от цял свят взеха участие в третото изследване PULSE. Целта на проучването е да предостави данни и информация, които да подпомогнат специалистите в по-доброто и целенасочено планиране на комуникационните дейности на техните компании и PR отдели.

Материалиът е любезно предоставен от Grayling PULSE.

 


 

Разбивка на участниците в проучването

 

 • Общо участници: 1318
 • Респонденти: ПУЛС Изследването е отворено за всички представители на глобалната комуникационна индустрия
 • Географска разбивка: 44,8% - Западна Европа, 27,4% - Централна и Източна Европа, Югоизточна Европа и Евразия, 9,1% - Северна Америка, 5,8% - APAC 2,8% - Африка; 3,9% - Близък Изток; 0,2% - Латинска Америка; 5,7% - други
 • Секторна разбивка: 16,6% - правителство, публичен сектор, 15,7% - Технологии, медии и телекомуникации, 13,3% - Финанси и професионални услуги, 11,5% - енергетика, промишленост; 9% - потребителски стоки; 7,1% - Здравеопазване и фармацевтични продукти; 4,3% - транспорт и логистиката; 22,6% - Други
 • Размер на компаниите: 41,7% - 1000 + 38,3% - <250, 18,8% - 250-1000 1,1% - без отговор
 • Длъжност: 49,9% - управител, 30,9% - директор, 10,6% - сътрудник 8,5% - без отговор
 • Размер на глобалните комуникационни екипи: 64,9% - глобални, 31,6% - работещи само в една държава; 3,5% - без отговор
 • Размер на комуникационните екипи: 49,2% - 1-10; 25.2% - 25 + 12,8% - 10-25, 12,7% - без отговор

 

 

Powered by Web Agency

 

Още статии от CSR BG :