„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – съучредител на Национално сдружение по безопасност на труда ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 31 Март 2010 02:00, CSR News

„Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд” бе съучредено на 26 март в София от 33 физически и юридически лица, сред които бе и най-голямата електроцентрала в България „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД. В бъдещата работа на сдружението на нея е поверена отговорността в направление „Безопасност при работа”, включващо следните теми: техническа безопасност, пожарна и аварийна безопасност, работа във взривоопасна сграда, транспорт и съхранение на опасни вещества, съоръжения с повишена опасност, безопасност в организацията на труда и колективни средства за защита, лични предпазни средства и специално работно облекло.

„Основната ни цел е да обединим всички организации и хора, работещи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в страната. Идеята е да се претворят в практиката изискванията, които са залегнали в Националната програма по безопасност и здраве при работа, в която българското правителство одобрява мерки, свързани с изпълнение на целите, заложени в стратегията по безопасност при работа до 2012 година”, посочва инж. Анелия Друмева. По думите й, „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД ще може да популяризира пред общостта постиженията си по осигуряване на безопасни условия на труд, както и предимствата от внедрената си система по здраве и безопасност при работа. С членството си в националната организация и като привърженик на идеята за обединяване на най-активната, творческа и съзнателна част от обществото, свързана с осигуряване на безопасни условия на труд в страната, „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД ще има възожността и правото да дава предложения и препоръки в петте направления на сдружението: „Здраве при работа”, „Безопасност при работа”, Законодателство, нормативно осигуряване, системи за управление на здравето и безопасността при работа”, „Обучение” и „Информация и контаки”. „Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд” бе учредено с подкрепата на: Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и синдикалните организации КТ “Подкрепа” и КНСБ.

 

Powered by Web Agency