Каритас България проведе Национална конференция за доброволчеството Печат
Новини - Общ характер
Събота, 26 Ноември 2011 11:56, Каритас България


На 24 и 25 ноември  Каритас събра представители на неправителствени организации, преподаватели от средни и висши учебни заведения и доброволци, за да отбележат  заедно солидарността и всеотдайността на тези хора, посветили свободното си време на грижата за доброволни инициативи.

Поводът бе обявената от Европейската комисия 2011 година за година на доброволчеството и дейностите в тази насока, извършени през тази вече изминаваща година. В рамките на националната конференция за доброволчеството бяха представени добри практики от страна на неправителствени организации в работата си с доброволци.

Една от целите на конференцията бе да  формулира послание към Каритас Европа, част от която е Каритас България, което ще бъде представено на Фестивала на солидарността и отдадеността към доброволчеството в Страсбург 2–5 декември 2011.

Конференцията се провече в два дни, като в първият от тях се дискутира Законът за доброволчеството и неговото значение и ефективност в насърчаването на доброволния труд в България. След дълго обсъждане вече няколко години проект на закона вече е внесен за обсъждане и всеки заинтересован има възможността да отправи предложения и изрази становище в срок до 5 декември 2011г. 

През втория ден бе подложено на обсъждане доброволчеството в различните негови аспекти на проявление – в училище, в университета, в компанията. Бяха оформени работни групи, които дискутираха темите за корпоративното доброволчество и младежкото доброволчество.

 

Powered by Web Agency