Финансиране на кампании за набиране на средства чрез програмата за малки грантове на БЦНП Печат
Новини - Общ характер
Вторник, 22 Юли 2014 10:03, Български център за нестопанско право (БЦНП)


Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право продължават работата си по програмата за предоставяне на малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители. Грантовете се предоставят на сдружения, фондации и читалища.


Целта на предоставяните грантове е да покрият разходи по организиране на самите кампании (например наемане на зала за благотворителен концерт, отпечатване на промоционални материали и др.). Разходите, които се покриват, трябва да са свързани с предварителното набиране на средства, а не с последващото изпълнение на каузата. Например, ако целта на набирането на средства е организиране на конференция, ще бъдат одобрени разходи по набиране на средствата за реализирането й, а не разходи по организирането на самата конференция.

Средствата, предоставени на една организация при едно кандидатстване, не могат да надхвърлят 1 000 лева.  Независимо от предоставеното финансиране, окончателно одобрените разходи ще бъдат на стойност не повече от 1/3 от набраните средства. Срокът за приемане на формуляри за кандидатстване е текущ.

Повече подробности за условията и формуляр за кандидатстване можете да намерите тук.

 

Powered by Web Agency