Политика за екологична и социална отговорност на КЦМ Печат
Събота, 17 Юли 2010 00:53, КЦМ АД


На заседание от 29.12.2009 г. Съветът на директорите на КЦМ 2000 АД прие Екологичната и социална политика на фирмите от групата на КЦМ 2000, която официално бе подписана от всички ръководители на фирмите на 11.01.2010г.

Настоящата
Корпоративна политика за екологична и социална отговорност на фирмите от групата на КЦМ 2000 разширява и допълва приетата Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа.

 

Корпоративната политика за екологична и социална отговорност на фирмите от групата на КЦМ 2000 определя обхвата, основните принципи и поетите от ръководствата ангажименти за реализиране на екологична и социална отговорност при управлението на своите бизнес дейности.

С тази политика ръководствата на фирмите от групата на КЦМ 2000 декларират своите амбиции за опазване на околната среда, здравето и сигурността на своите служители, и на всички заинтересовани страни, чрез разработване и внедряване на иновативни технологии, съхраняване на природните ресурси, създаване на стратегии за намаляване на енергийното потребление. Стратегически приоритет в дейността на групата са инвестициите в нови екологични проекти, развитието на човешкия капитал и осигуряването на високи стандарти за здравословни и безопасни условия на труд, както и осъществяването на открити и честни партньорски взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

Целият документ

Powered by Web Agency

 

Още статии от КЦМ АД :