https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Шест проекта, финансирани по М-Тел Грант, насърчават грамотността у нас ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 30 Юли 2010 10:26, Mtel

Сто хиляди лева ще бъдат разпределени между шест проекта, насочени към насърчаване на грамотността у нас. Те спечелиха финансиране по дарителската програма М-Тел Грант за 2010 г. в съревнование с още 44 проекта. Изпълнението на проектите-победители ще започне в началото на учебната 2010/2011 година. 

 


Фокусът в социалната политика на телекома през настоящата година са образованието, грамотността и съхраняването на родния език. Затова чрез традиционната си грантова програма М-Тел потърси през 2010 година проекти, ориентирани към езиковата и социалната грамотност на младите хора в България. 

Общо петдесет проекта кандидатстваха за финансиране от образователната грантова програма, като едва десет от тях достигнаха до финалния подбор. Победителите бяха избрани от комисия, в която участват представители на неправителствени организации, Мобилтел, медии и общественици. Тази година в качеството си на опитен експерт в областта на образованието към комисията на М-Тел Грант се присъедини и професор Боян Биолчев – ректор на Софийския университет „Св.Климент Охридски” в продължение на осем години. 

Комисията оценяваше проектите според това дали отговарят на основните изисквания на конкурса, а именно: да съдържат иновативни предложения за изучаване на български език и литература, да насърчават придобиването на по-добри умения за комуникация – себеизразяване, разбиране и взаимодействие в усложняващия се съвременен свят. Целева група на дарителската програма са учениците от 1 – 12 клас. 

Избрани проекти: 

Организация: Сдружение „Институт Хуманитас”; 
Проект: “Да четем и да пишем – методики за преподаване, алгоритми за учене” 
Отпусната сума от М-Тел Грант: 17 396 лева 
Екипът ще създаде наръчник «Да четем и да пишем – методики за преподаване, алгоритми за учене», съдържащ основните теоретични постижения и практически алгоритми за преподаване на комуникационни умения за четене и писане в съответствие с учебните програми по български език и литература. 

Организация: Клуб „Отворено общество” – Русе 
Проект: „Работилничка за приказки” 
Отпусната сума от М-Тел Грант: 12 540 лева 
Проектът предвижда иновативен начин за неформално образование на децата от 1 до 4 клас чрез участие в творческа работилница за екипно създаване на илюстровани приказки. 

Организация: Съюз на преводачите в България 
Проект: „е-Мерси за превода!” 
Отпусната сума от М-Тел Грант: 16 960 лева 
Проектът взема за отправна точка нестандартен, но близък на учениците „езиков жанр” – преводи на песни. Акцентът се поставя върху доброто познаване и майсторското използване на български, а не върху владеенето на чужд език. 

Организация: Сдружение „Партньори – Дупница” 
Проект: „Приятно и полезно” 
Отпусната сума от М-Тел Грант: 17 522 лева 
Целта на проекта е да създаде и тества игрови подход в усвояването на уменията за езиково изразяване. 

Организация: Aсоциация на родителите на деца с увреден слух АРДУС – София 
Проект: „Интерактивни образователни техники за повишаване на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден слух – „Патиланско царство” 
Отпусната сума от М-Тел Грант: 14 460 лева 
Цели обогатяване на езиковата култура и ниво на грамотност, повишаване на самочувствието при вербално изразяване чрез интерактивна театрална методика и създаване на интеграционна среда, в която деца със слухово увреждане да се учат и забавляват заедно със свои чуващи връстници. 

Организация: Училищно настоятелство при ОУ „Васил Априлов” – Варна 
Проект: “Българският език – качествено общуване и творчество” 
Отпусната сума от М-Тел Грант: 14 775 лева. 
Целта на проекта е чрез разнообразни методи във формите на извънкласна дейност да се поставят основите на езиковата грамотност на децата от началния етап и да се формират комуникативните им умения. 

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ за проектите възлиза на 93 653 лева. Разликата до 100 000 лв. ще бъде връчена под формата на награда на проектите с най-добри резултати в края на грантовата програма. 

Грантовата програма на М-Тел се осъществява с професионалното съдействие на фондация „Помощ за благотворителността в България”. През 2008 година М-Тел Грант беше посветен на интеграцията и социализацията на хора в неравностойно положение. Изданието на програмата през 2009 година – М-Тел Еко Грант – беше с акцент върху опазването на околната среда и съхраняването на българската природа.

Източник: Мтел

 

Powered by Web Agency